Người nước ngoài cũng có thể tiêm chủng vắc-xin ở Nhật Bản

“Theo nguyên tắc, những người nước ngoài đang sinh sống ở Nhật Bản được coi là đối tượng tiêm chủng vắc-xin.”

(Trích dẫn từ trang web của bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)   

日本に住んでいる外国人は接種を受けられますか。|Q&A|新型コロナワクチンQ&A|厚生労働省
日本国内に居住する外国人の方は、原則として接種の対象となります。

Có thể tiêm chủng vắc-xin ở đâu?

Theo nguyên tắc, được phép tiêm chủng ở thành phố, quận, thị trấn và làng xã có đăng ký cư trú. 

Có thể đặt lịch tiêm chủng vắc-xin bằng cách nào?

  1. Trước tiên,  “Phiếu tiêm chủng” và “Thông báo về việc tiêm chủng vắc-xin ngừa virus Corona” sẽ được gửi đến từ cơ quan hành chính thành phố, thị trấn và làng xã đã được đăng ký cư trú.
  2. Hãy xác nhận có thể tiêm chủng được hay không trên trang website của các thành phố, thị trấn và làng xã.
  3. Tìm hội trường tiêm chủng và đặt lịch tiêm chủng.
  4. Có thể tìm hội trường tiêm chủng gần nhà qua website sau.
    https://v-sys.mhlw.go.jp/search/  (Chỉ bằng tiếng Nhật, tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh, Chữ Hán Đơn Giản,  Chữ Hán Truyền Thống)
  5. Sau khi tìm hội trường, đặt lịch tiêm chủng qua internet hoặc điện thoại.

Làm gì trước ngày tiêm chủng?

Hãy điền vào phiếu Kiểm tra y tế sơ bộ tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona được gửi đến cùng phiếu tiêm chủng. Nếu điền trước tại nhà thì quá trình tiêm chủng sẽ diễn ra nhanh gọn.

Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ được ghi bằng tiếng Nhật nhưng cũng có mẫu bản dịch ngôn ngữ.  Có thể tham khảo mẫu dưới khi điền thông tin. 

外国語の新型コロナワクチンのご案内
Information on translations of prevaccination screening questionnaire for COVID-19 vaccine, Instructions and Notice on COVID-19 vaccination

(Tiếng Anh, tiếng Ả rập, Chữ Hán Đơn Giản,  Chữ Hán Truyền Thống, Tiếng Pháp, Tiếng Indonesia, Tiếng Khmer, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Myanmar, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Tay Ban Nha, Tiếng Tagalog, Tiếng Thái, Tiếng Việt)

Tiêm chủng vắc-xin như thế nào?

Vào ngày tiêm chủng, hãy mang theo phiếu tiêm chủng, phiếu kiểm tra y tế sơ bộ để tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona giấy tờ tùy thân đến hội trường.

Giấy tờ tùy thân có thể là thẻ lưu trú và bằng lái xe v.v.. Hãy mang theo bản gốc chứ không phải là bản sao. 

Tiêm ở bắp tay vai trên. Vui lòng mặc trang phục dễ lộ vai đến. 

Có phải trả chi phí để tiêm chủng vắc-xin không?

Không cần trả chi phí tiêm chủng. Có thể tiêm chủng miễn phí.

Tiêm chủng vắc-xin bao nhiêu lần?

Trường hợp đến nay chưa bao giờ tiêm chủng vắc-xin thì sẽ tiêm chủng vắc-xin 2 lần.

Có thể đặt lịch tiêm chủng cả hai mũi một lúc hoặc đặt lịch tiêm chủng mũi thứ 2 sau khi tiêm mũi thứ 1.

Khoảng cách tiêm giữa mũi thứ 1 và thứ 2 thì tùy theo loại vắc-xin khác nhau. Vui lòng tham khảo thời điểm tiêm chủng sau đây.

① Pfizer: 3 tuần sau khi tiêm mũi thứ nhất 

Takeda/Moderna: 4 tuần sau khi tiêm mũi thứ nhất

Đối với hai vắc-xin ghi trên, mặc dù không có giới hạn khoảng cách tiêm chủng, nhưng WHO đã đưa ra tiêu chuẩn tiêm mũi thứ 2 là trước 6 tuần sau khi tiêm mũi thứ 1. 

② AstraZeneca: 4~12 tuần sau khi tiêm mũi thứ nhất

Để đạt được hiệu quả tối đa thì nên tiêm với khoảng cách 8 tuần trở lên.

Theo nguyên tắc, tiêm chủng bổ sung (mũi 3) vào thời điểm 8 tháng trở lên sau khi tiêm chủng vắc-xin thứ 2. Người 18 tuổi trở lên có thể tiêm được. Khi tiêm chủng bổ sung cần phiếu tiêm chủng bổ sung được gửi đến từ thành phố, quận, thị trấn và làng xã đang sống, và giấy tờ tùy thân. (Thẻ My Number, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm v.v.). 

Nếu có điều gì không hiểu,

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thành lập trung tâm tư vấn vắc-xin virus corona chủng mới.

0120-761-770

Ngôn ngữ có thể đáp ứng: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung quốc, Tiếng Hàn quốc, Tiếng Bồ Đào Nha,  Tiếng Tay Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Việt

Thời gian tư vấn: Khác nhau tùy theo từng ngôn ngữ. Thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ cũng có thể đáp ứng.

Ngôn ngữ

Thời gian

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung quốc, Tiếng Hàn quốc, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha

Từ 9 giờ đến 21 giờ  

Tiếng Thái

Từ 9 giờ đến 18 giờ

Tiếng Việt

Từ 10 giờ đến 19 giờ


Đường liên kết trang web tham khảo :

Q&A về vắc-xin ngừa virus corona  – Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Người nước ngoài đang sống ở Nhật Bản có thể tiêm chủng được không?

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi – COVID-19 Vaccine Navi 

Tìm hội trường tiêm chủng

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi – Hướng dẫn về tiêm chủng vắc-xin ngừa virus corona bằng ngoại ngữ

Dành cho người nước ngoài muốn tiêm chủng vắc-xin ngừa virus corona

Các bản dịch ngôn ngữ của phiếu kiểm tra y tế sơ bộ để tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona

Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi – Thông báo về việc tiêm chủng bổ sung (mũi 3) 

Thông báo về việc tiêm chủng bổ sung (mũi 3) vắc-xin ngừa virus Corona

タイトルとURLをコピーしました