कोरोना भाइरस हेल्पलाइनहरू

तपाईंलाई कोरोना भाइरस हुनसक्ने कुरामा तपाईं चिन्तित हुनुभएमाकहाँ जाने र के गर्ने

कोरोना भाइरस हेल्पलाइनहरू

यी लक्षणहरूदेखि सचेत हुनुहोस्! कोरोना भाइरसका 13 लक्षणहरूको जाँचसूची

तपाईंलाई यी लक्षणहरू देखिएका छन् भने, COVID-19 हेल्पलाइनमा फोन गर्नुहोस्! यहाँ गम्भीर कोरोना भाइरस सिन्ड्रोमका 13 सम्भा...
कोरोना भाइरस हेल्पलाइनहरू

तपाईंले अस्वस्थ महसुस गर्दा: टोकियो र वरपरका क्षेत्रहरूमा COVID-19 हेल्पलाइनहरू

ध्यान दिनुहोस्: यो लेखमा फेला परेको जानकारी वर्तमानको मे 24 को हो र ग्रेटर टोकियो क्षेत्र (टोकियो, साइटामा, चिबा र काना...
タイトルとURLをコピーしました