आर्थिक सहायता/पैसा

COVID-19 को कारणले पैसाको अभाव हुँदा सहायताहरू उपलब्ध हुन्छन्

आर्थिक सहायता/पैसा

कर तथा उपयोगहरूमा प्रतिबन्धहरूका लागि कसरी आवेदन दिने

तपाईंलाई COVID-19 को कारणले कर तथा उपयोगिता बिलहरू भुक्तान गर्न समस्या भएको छ भने, तपाईंले प्रतिबन्धको लागि आवेदन दिन स...
आर्थिक सहायता/पैसा

तपाईं छुट्टिमा हुँदा, तपाईंले जापानी सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ।

तपाईंले अस्थायी व्यापार पाठ्यक्रमको अवधिमा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुहुन्न भने, तपाईं जापानी सरकारबाट वित्तीय सहायता प...
आर्थिक सहायता/पैसा

तपाईंसँग घर भाडा भुक्तान गर्न पर्याप्त पैसा नहुँदा…

COVID-19 को अवस्थाहरूको कारणले तपाईंले आफ्नो घर भाडा भुक्तान गर्न सक्नुभएन भने (पूर्व. बेरोजगारी / आम्दानीमा कमी), तपाई...
आर्थिक सहायता/पैसा

तपाईंले जापानी सरकारबाट जीवनयापनका खर्चहरूको लागि उधारो लिन सक्नुहुन्छ

बहुभाषीय सहायता उपलब्ध नभएको समयदेखि, आवेदनहरूसँग अघि बढ्दा तपाईंलाई जापानी वक्ताहरूको सहायता आवश्यक पर्नसक्छ। तपाईं...
आर्थिक सहायता/पैसा

निवास प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरूले जापानी सरकारबाट 100,000- येनको ह्याण्डआउट प्राप्त गर्न सक्छन्

COVID-19 को आर्थिक प्रतिक्रियाको भागको रूपमा, जापानी सरकारले जापानका प्रत्येक निवासीलाई 100,000 येन ह्याण्डआउट गर्ने नि...
タイトルとURLをコピーしました