अन्य उपयोगी वेबसाइटहरू

COVID-19 सँग सम्बन्धित जानकारी भण्डार गर्ने अन्य वेबसाइटका लिङ्कहरू(सार्वजनिक प्रशासन, समाचार र मिडिया साइटहरूका आधिकारिक वेबसाइटहरू आदि)

अन्य उपयोगी वेबसाइटहरू

COVID-19 को बारेमा बहुभाषीय वेबसाइटहरू

यो अनुच्छेदले COVID-19 सँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बहुभाषीय वेबसाइटहरूको परिचय दिन्छ। आधिकारिक पृष्ठहरू ...
अन्य उपयोगी वेबसाइटहरू

कोरोना भाइरसको कारणले निम्त्याएको आपतकालीन समयका समस्याहरू: जापानी भाषा भन्दा अन्य भाषाहरूमा मद्दत खोज्नको लागि उपायहरू

तपाईंसँग नोभेल कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित समस्या वा प्रश्नहरू छन्? तपाईंले जापानी भाषा भन्दा अन्य भाषाहरूमा मद्दतको लागि...
タイトルとURLをコピーしました