タガログ語 tagalog

Iba pa

Mag-ingat sa “pagod sa COVID-19”

Mag-ingat sa "pagod sa COVID-19"! Ano ang dapat ingatan kapag nalulungkot Hindi ka ba nalulungkot habang naapektuhan...
Trabaho

Hindi ba apektado ang job offer ninyo simulang April?

Hindi ba kinansel ang job offer mula sa Japanese company? Kumonsulta sa mga malalapit na Hello Work (isang public em...
Para sa karagdagang impormasyon

Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika

May problema ka ba tungkol sa COVID-19? Basahin ang artikulong ito para malaman ang mga lugar na puwedeng konsultahin s...
Iba pa

Mag-ingat sa Heat Stroke!

Labanan natin ang COVID-19 at Heat Stroke upang maging maayos at malusog ang ating summer. Ayon sa nilabas na “New N...
Trabaho

Suporta sa mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho

Makakatanggap ng suporta para makatrabaho ulit ang mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-1...
Visa/ Estado ng paninirahan

Huwag agad-agad pumunta sa Immigration Office

Delikado ang Immigration Office dahil marami ang taong pumupunta Dahil sa pagkalat ng COVID-19, nagiging matagal ang...
Iba pa

Ang diksriminasyon ay hindi maaaring mangyari! Humingi ka ng tulong.

Nakaranas ka ba ng diskriminasyon dahil sa COVID-19? Huwag kimkimin ang problema at kumunsulta. Ang kahit anumang di...
Iba pa

Biktima ka ba ng Domestic Violence (DV) o pang-aabuso ng iyong asawa o kasintahan?

Nakakaranas ka ba ng karahasan mula sa iyong asawa o kasintahan (DV: Domestic Violence, pambubugbog, paninipa, paniniga...
Visa/ Estado ng paninirahan

Ie-extend ang Certificate of Eligibility

Dahil sa epekto ng COVID-19, posible na ang mga nakatanggap ng Certificate of Eligibility (COE) ay maaaring hindi makar...
Pinansyal na suporta

Maaari kang humiram ng pera

Ang mga taong nabawasan ng kita dahil sa COVID-19 o nawalan ng trabaho ay maaaring humiram ng pera sa bansa. Kahit magk...
タイトルとURLをコピーしました