タガログ語 tagalog

Pinansyal na suporta

May grasya sa bayad ng buwis o sa paggamit ng imprastraktura

Kung nahihirapan sa pagbabayad ng buwis o ng mga bayarin sa bahay nang dahil sa COVID-19, maaaring mag-apply para sa mo...
Pinansyal na suporta

Natapos na ang Aplikasyon para sa JPY100,000 Ayuda sa Buong Munisipalidad sa Japan

Sarado na ang Aplikasyon para sa JPY100,000 Ayuda sa Lahat ng Munisipalidad sa Japan Ang JPY100,000 ayuda ay ipinatu...
Healthcare

Kapag gusto mong kumuha ng PCR test

Maaaring kumuha ng PCR test sa iba't-ibang institusyon ngayon. Gayunpaman, maaaring kailanganing kumunsulta at gumawa n...
Healthcare

“5 eksena” kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon at paraan kung paano mag-enjoy kumain nang maligtas.

Ipinakilala ng Subcommittee on Novel Coronavirus Disease Control ang “5 eksena” na maaaring magdulot ng maramihang pagk...
Healthcare

Mag-ingat sa “pagod sa COVID-19”

Mag-ingat sa "pagod sa COVID-19"! Ano ang dapat ingatan kapag nalulungkot Hindi ka ba nalulungkot habang naapektuhan...
Trabaho

Hindi ba apektado ang job offer ninyo simulang April?

Hindi ba kinansel ang job offer mula sa Japanese company? Kumonsulta sa mga malalapit na Hello Work (isang public em...
konsultasyon

Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika

May problema ka ba tungkol sa COVID-19? Basahin ang artikulong ito para malaman ang mga lugar na puwedeng konsultahin s...
Healthcare

Mag-ingat sa Heat Stroke!

Labanan natin ang COVID-19 at Heat Stroke upang maging maayos at malusog ang ating summer. Ayon sa nilabas na “New N...
Trabaho

Suporta sa mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho

Makakatanggap ng suporta para makatrabaho ulit ang mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-1...
Visa/ Estado ng paninirahan

Huwag agad-agad pumunta sa Immigration Office

Delikado ang Immigration Office dahil marami ang taong pumupunta Dahil sa pagkalat ng COVID-19, nagiging matagal ang...
タイトルとURLをコピーしました