Call Center para sa COVID-19

Impormasyon kung saan dapat tumawag kung nakakaranas ka ng COVID-19 o kung masama ang iyong karamdaman

Call Center para sa COVID-19

Kapag masama ang pakiramdam : Call Center para sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama

*Ito ay listahan ng mga call center na inihanda ng mga lokal na pamahalaan ng Tokyo at mga katabing lugar. Ang impormas...
タイトルとURLをコピーしました