Healthcare

Healthcare

Kapag gusto mong kumuha ng PCR test

Maaaring kumuha ng PCR test sa iba't-ibang institusyon ngayon. Gayunpaman, maaaring kailanganing kumunsulta at gumawa n...
Healthcare

“5 eksena” kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon at paraan kung paano mag-enjoy kumain nang maligtas.

Ipinakilala ng Subcommittee on Novel Coronavirus Disease Control ang “5 eksena” na maaaring magdulot ng maramihang pagk...
Healthcare

Mag-ingat sa “pagod sa COVID-19”

Mag-ingat sa "pagod sa COVID-19"! Ano ang dapat ingatan kapag nalulungkot Hindi ka ba nalulungkot habang naapektuhan...
Healthcare

Mag-ingat sa Heat Stroke!

Labanan natin ang COVID-19 at Heat Stroke upang maging maayos at malusog ang ating summer. Ayon sa nilabas na “New N...
Healthcare

Kapag masama ang pakiramdam : Hotlines para sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama

*Ito ay listahan ng mga hotlintes na inihanda ng mga lokal na pamahalaan ng Tokyo at mga katabing lugar. Ang impormasyo...
Healthcare

Paano iwasan ang pagkalat ng COVID-19?

Para iwasan ang pagkalat ng COVID-19, kinakailangan na gawin ang mga sumusunod na bagay. Ito ay mga simpleng hakbang la...
タイトルとURLをコピーしました