konsultasyon

konsultasyon

Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika

May problema ka ba tungkol sa COVID-19? Basahin ang artikulong ito para malaman ang mga lugar na puwedeng konsultahin s...
konsultasyon

Ang diksriminasyon ay hindi maaaring mangyari! Humingi ka ng tulong.

Nakaranas ka ba ng diskriminasyon dahil sa COVID-19? Huwag kimkimin ang problema at kumunsulta. Ang kahit anumang di...
konsultasyon

Biktima ka ba ng Domestic Violence (DV) o pang-aabuso ng iyong asawa o kasintahan?

Nakakaranas ka ba ng karahasan mula sa iyong asawa o kasintahan (DV: Domestic Violence, pambubugbog, paninipa, paniniga...
タイトルとURLをコピーしました