Pinansyal na suporta

Sa mga nangangailangan ng pinansyal na suporta dahil sa COVID-19

Pinansyal na suporta

May grasya sa bayad ng buwis o sa paggamit ng imprastraktura

Kung nahihirapan sa pagbabayad ng buwis o ng mga bayarin sa bahay nang dahil sa COVID-19, maaaring mag-apply para sa mo...
Pinansyal na suporta

Natapos na ang Aplikasyon para sa JPY100,000 Ayuda sa Buong Munisipalidad sa Japan

Sarado na ang Aplikasyon para sa JPY100,000 Ayuda sa Lahat ng Munisipalidad sa Japan Ang JPY100,000 ayuda ay ipinatu...
Pinansyal na suporta

Maaari kang humiram ng pera

Ang mga nabawasan ng kita o nawalan ng trabaho nang dahil sa COVID-19 ay maaaring humiram ng pera sa bansa Magkanuma...
Pinansyal na suporta

Suporta para sa Bayad ng Upa

Kapag hindi ka makapagbabayad ng upa sa bahay dahil nabawasan ang kita o nawalan ng trabaho nang dahil sa COVID-19, maa...
タイトルとURLをコピーしました