Pinansyal na suporta

Sa mga nangangailangan ng pinansyal na suporta dahil sa COVID-19

Pinansyal na suporta

Maaari kang humiram ng pera

Ang mga taong nabawasan ng kita dahil sa COVID-19 o nawalan ng trabaho ay maaaring humiram ng pera sa bansa. Kahit magk...
Pinansyal na suporta

Suporta para sa Bayad ng Upa

Kapag hindi ka makabayad ng upa sa bahay dahil nawalan o nabawasan ng trabaho dahil sa COVID-19, maari kang mag-apply p...
Pinansyal na suporta

Makakatanggap ng ¥100,000 ang mga nakarehistro sa Basic Resident Register

Magbibigay ang gobyerno ng ¥100,000 / tao bilang pinansyal na suporta (特別定額給付金 Tokubetsu Teigaku Kyuufukin) Makakata...
タイトルとURLをコピーしました