Pinansyal na suporta

Sa mga nangangailangan ng pinansyal na suporta dahil sa COVID-19

Pinansyal na suporta

Maaari kang humiram ng pera

Ang mga taong nabawasan ng kita dahil sa COVID-19 o nawalan ng trabaho ay maaaring humiram ng pera sa bansa. Kahit magk...
Pinansyal na suporta

Suporta para sa Bayad ng Upa

Kapag hindi ka makabayad ng upa sa bahay dahil nawalan o nabawasan ng trabaho dahil sa COVID-19, maari kang mag-apply p...
タイトルとURLをコピーしました