Trabaho

Impormasyon na nakakatulong sa mga nawalan ng trabaho, nabawasan ng trabaho at sa iba pang pangamba tungkol sa trabaho

Trabaho

Hindi ba apektado ang job offer ninyo simulang April?

Hindi ba kinansel ang job offer mula sa Japanese company? Kumonsulta sa mga malalapit na Hello Work (isang public em...
Trabaho

Suporta sa mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho

Makakatanggap ng suporta para makatrabaho ulit ang mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-1...
Trabaho

Hindi ka ba tina-trato ng mabuti sa trabaho mo dahil isa kang dayuhan? Ilegal iyan!

Nalugi ba ang iyong kumpanya nang dahil sa COVID-19? Nakaranas ka ba ng pagmamaltrato dahil lamang na ikaw ay isang day...
タイトルとURLをコピーしました