Visa/ Estado ng paninirahan

Impormasyon tungkol sa pagbabago/ ekstensyon ng visa

Visa/ Estado ng paninirahan

Para sa mga Technical Intern Trainee: maaaring baguhin ang inyong Visa o katayuan sa paninirahan.

Sa mga Technical Intern Trainees na hindi makahanap ng trabaho o hindi makabalik sa kanilang bansa nang dahil sa impluw...
Visa/ Estado ng paninirahan

Para sa mga taong mahirap bumalik sa bayan

Maaaring patagalin ang panahon ng pananatili sa bansa ng mga taong hindi makabalik nang dahil sa COVID-19. Bukod pa ron...
Visa/ Estado ng paninirahan

Huwag agad-agad pumunta sa Immigration Office

Delikado ang Immigration Office dahil marami ang taong pumupunta Dahil sa pagkalat ng COVID-19, nagiging matagal ang...
Visa/ Estado ng paninirahan

Ie-extend ang Certificate of Eligibility

Dahil sa epekto ng COVID-19, posible na ang mga nakatanggap ng Certificate of Eligibility (COE) ay maaaring hindi makar...
タイトルとURLをコピーしました