Tổng đài tư vấn COVID-19

Nếu bạn nghi ngờ mình bị lây nhiễm hoặc cảm thấy không khỏe, chúng tôi sẽ cho bạn biết nơi để được tư vấn hoặc nơi để đi khám chữa.

Tổng đài tư vấn COVID-19

Cổng thông tin liên lạc tại Tokyo, Saitama, Kanagawa, và Chiba khi bạn cảm thấy không khỏe

※Bài viết này là thông tin tại thời điểm ngày 24 tháng 5 tổng hợp về trung tâm tư vấn mà các tỉnh và thành phố ở khu v...
タイトルとURLをコピーしました