Link dẫn liên kết các trang Web khác

Trang web của chính quyền địa phương và các trang web tin tức v.v…, và các Link liên kết đến các trang web khác xử lý thông tin liên quan đến COVID-19.

Link dẫn liên kết các trang Web khác

Khi muốn tư vấn bằng tiếng nước ngoài lúc gặp khó khăn

Bạn muốn được tư vấn các thông tin liên quan đến Covid-19? Chúng tôi xin giới thiệu cổng tư vấn thông tin đa ngôn ngữ ...
タイトルとURLをコピーしました