तपाईं हडबडीमा आप्रवासी कार्यालयमा जान आवश्यक पर्दैन।

भरिएको आप्रवासी ब्यूरोहरूमा जानु जोखीम छ

COVID-19 विश्वव्यापीको फैलावट सँगै, अहिले यसले आप्रवासी कार्यपद्धतिहरू द्वारा जान धेरै समय लिइरहेको छ।

मानिसलाई जापान आउने-जाने राहदानी दिने जस्ता, जापानको आप्रवासी सेवाहरूको संस्था आप्रवासी नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार प्रशासनिक शाखा हो। उहाँहरूको गृह राष्ट्रमा फर्किनुहुने मानिसहरूको संख्या अकस्मात बढेर वा COVID-19 को फैलावटको कारणले उहाँहरूको बसाइ लम्बिएका ले, अहिले शाखाले सञ्चालनको उत्कृष्ट रकमसँग सामना गरिरहेको छ।

COVID-19 को फैलावटले अन्यसँग नजिकको सम्पर्कलाई नेतृत्व गर्न नसक्दाँसम्म, भरिएको आप्रवासी ब्यूरोहरूमा जानु असुरक्षित छ। भिडभाड कम गर्नको लागि, अहिले शाखाले निम्न उपायहरू लिइरहेको छ।

३ महिनाबाट कार्यपद्धतिहरूको लागि समाप्ति मिति विलम्बित गरियो

मार्च, अप्रिल, मे, जुन वा (अद्यावधिक गरिएको 5/21) जुलाई मा भिसा म्याद समाप्त हुने/समाप्त भएका विदेशी निवासीहरूले विस्तार वा समाप्ति मितिको ३ महिनापछि सम्म यसको स्थितिमा परिवर्तनको लागि लागू गर्नसक्छन्। छोटकरीमा, ३ महिनाबाट कार्यपद्धतिहरूको लागि समाप्ति मिति विलम्बित गरिएको थियो।

जापानमा रहेका “अस्थायी आगन्तुक” स्थिति पनि उपयुक्त छन्।
* कृपया यसले जापानमा रहेका “निर्दिष्ट गरिएका क्रियाकलापहरू” भिसालाई समाविष्ट गर्दैन भनी नोट गर्नुहोस्।

साथै, तपाईं जापानमा बस्नुहुन्छ र बच्चा छ भने, तपाईंले बच्चाको लागि १) बच्चाको राष्ट्रियता जापानी होइन भने र २) उहाँ ६० दिन वा लामो अवधिको लागि जापानमा हुनुहुनेछ छ भने निवासी कार्डको लागि लागू गर्नुपर्छ। तपाईंको बच्चा जनावरी ३१, २०२० र (अद्यावधिक गरिएको 5/21) जुलाई ३१, २०२० बिचमा जन्मिएको हो भने तपाईंसँग पनि यस कार्यपद्धतिको लागि थप ३ महिना छ। समाप्ति मिति जन्मपछि ६१ दिन +३ महिना हो।

(अद्यावधिक: 5/21) निवासी कार्ड सम्बन्धित (在留カード; जैर्यु कार्ड): तपाईंले बस्ने ठाउँको स्थिति वा गृहको अवधि परिवर्तन गर्न लागू गरिरहनुभएको छ भने, तपाईंले तपाईंको कार्डमा सूचित गरिएको “बस्ने अवधिको” अन्तिम दिन पछि २ महिना भित्र समान्य रूपमा नतिजाहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। यद्यपि, हालै तपाईंसँग पनि नतिजाहरू प्राप्त गर्नको लागि थप ३ महिना छ, जस्तै समाप्ति मिति तपाईंको बस्ने अवधिको अन्तिम दिन पछिको ५ महिना हो।

तपाईंले आवश्यक कार्यपद्धति र कागजातहरू यहाँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईंले स्कूल र अनलाइन जागिरहरूको जस्तै परिवर्तनको लागि सूचनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ।

तपाईं “लामो-अवधि निवास” भिसा अधिकारी हो भने, तपाईंले जागिर वा स्कूलहरू परिवर्तन गर्दा सूचनाहरू प्रस्तुत गर्नपर्छ। तपाईंले यो कार्यपद्धति अनलाइन, एक दिन २४ घण्टा गर्न सक्नुहुन्छ; तपाईंलाई तपाईं नजिकको आप्रवासी ब्यूरोमा जानु पर्दैन। तपाईंले अनलाइन पेश गर्ने प्रणाली यहाँ (जापानी मात्र) पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।

अत्यावश्यक छैन भने आप्रवासी ब्यूरो जाने प्रयास नगर्नुहोस्

COVID-19 को फैलावट बाट टाढा बसे अनुसार भरिएका स्थानहरू बाट टाढा बस्नु उत्कृष्ट हुन्छ। तपाईंसँग तपाईंको निवासस्थान योग्यतामा परिवर्तन वा  नवीकरणहरू सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरू छन् भने, “जापानको आप्रवासी सेवाहरूको शाखा” वेबसाइट जाँच गर्नुहोस् वा निम्न केन्द्रमा फोन गर्नुहोस्।

आप्रवासी जानकारी केन्द्र ( सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म, 8:30~17:35)
  • टेलिफोन: 0570-013904
  • टेलिफोन: 03-5796-7112  (IP, PHS, ओभर्सीज)
जापानको आप्रवासी सेवाहरूको शाखाको औपचारिक वेबसाइट
Immigration Services Agency of Japan
タイトルとURLをコピーしました