कोरोना भाइरसको कारणले निम्त्याएको आपतकालीन समयका समस्याहरू: जापानी भाषा भन्दा अन्य भाषाहरूमा मद्दत खोज्नको लागि उपायहरू

तपाईंसँग नोभेल कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित समस्या वा प्रश्नहरू छन्? तपाईंले जापानी भाषा भन्दा अन्य भाषाहरूमा मद्दतको लागि सम्पर्क गर्न सक्ने केही स्थानहरू यहाँ छन्!

*COVID-19 ले तपाईंलाई समात्न सक्छ भनी तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने, कृपया यो पृष्ठमा जाँच गर्नुहोस्।

* तपाईं कार्य अवस्थाहरू र मानव अधिकारहरूको सम्बन्धमा मद्दत खोज्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न पृष्ठहरूमा थप जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ: 

Did you get unfair treatment at work because you’re foreigner? It is illegal!! (will be replaced once the Nepali version is uploaded)

राष्ट्रिय हेल्पलाइनहरू 

AMDA अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा जानकारी केन्द्र (03-6233-9266)

यहाँ, नोभेल कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित समस्याहरूको विषयमा एकजनाले परामर्श खोज्न सक्छ। 

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अंग्रेजी, मान्डारिन, कोरियन, फिलिपिनो, थाइ, स्पेनिश, भियतनामी, पर्चुगाली भाषा
 • सञ्चालन समय: (अद्यावधिक गरिएको 5/24) सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म

*परामर्श निःशुल्क छ। यद्यपि, कल शुल्कहरू लागू हुन्छन्।

थप विवरणहरूको लागि, तिनीहरूको websiteFacebook pageजाँच गर्नुहोस्।

विदेशी कामदारहरूका लागि टेलीफोन परामर्श सेवा(नेपाली भाषा: 0570-001-708)

यो हेल्पलाइन जापानमा विदेशी नागरिकहरू काम गर्नका लागि हो।

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अंग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, पर्चुगाली, स्पेनिश, तागालग, भियतनामी, बर्मेली, नेपाली भाषा
 • सञ्चालन समय: सोमबार – शुक्रबारमा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म

*फोन नम्बरहरू र  परामर्शको दिन परामर्शको भाषामा निर्भर रहेर भिन्न-भिन्न हुन्छ।

*परामर्श निःशुल्क छ। यद्यपि, लागू हुने शुल्कहरू कल गर्ने। कलिङ शुल्कहरू ल्यान्डलाइनबाट  प्रति 3 मिनेटको 8.5 येन र मोबाइल फोनहरू (कर सहितको शुल्क) बाट प्रति 3 मिनेटको 10 येन छन्।

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

काम गर्ने अवस्थाहरूको परामर्शको लागि हटलाइन (नेपाली भाषा: 0120-531-408 / 0120-750-850) 

श्रम कार्यालय बन्द भएको दिन र समयमा जापानी भाषा भन्दा अन्य भाषामा काम गर्ने अवस्थाहरूको परामर्शको लागि यो निःशुल्क हटलाइन हो।  

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: जापानी, अंग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, पर्चुगाली, स्पेनिश, तागालग, भियतनामी, बर्मेली, नेपाली, कोरियन, थाइ, बहासा इन्डोनेसिया, खमेर, मंगोलियन भाषा
 • सञ्चालन समय: हप्तान्त (सोमबारदेखि शुक्रबारस) साँझ 5 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म, सप्ताहन्त र सार्वजनिक बिदाहरूमा बिहान 9 बजेदेखि राती 9 बजेसम्म

*सञ्चालन दिन परामर्शको भाषामा निर्भर रहेर भिन्न-भिन्न हुन्छ।

*परामर्श सेवा र कलहरू दुबै निःशुल्क छन्।

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

JNTO कल सेन्टर (050-3816-2787)

यो कल सेन्टरले आपतकालीन अवस्थाको अवधिमा जापानमा विदेशी पर्यटकहरूलाई मद्दत गर्छ र दिनको 24 घण्टा, वर्षको 365 दिन परामर्शको लागि खुला हुन्छ। होटलहरूको लागि रद्द गर्ने शुल्कसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयहरू यहाँ परामर्श लिइएको हुन सक्छ। 

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अंग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, कोरियन, जापानी भाषा
 • सञ्चालन समय: दिनमा 24 घण्टा, वर्षमा 365 दिन

*परामर्श निःशुल्क छ। यद्यपि, लागू हुने शुल्कहरू कल गर्ने।

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

विदेशी नागरिकहरूका लागि मानव अधिकार परामर्श (0570-090911)

नोभेल कोरोनाभाइरस संक्रमणसँग सम्बन्ध भएका भेदभाव, अन्याय, बदमाशी वा उत्पीडनको सामना गरेका विदेशी नागरिकहरूको लागि यो सेवा छ।

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अङ्ग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, कोरियन, फिलिपिनो, पोर्चुगाली, भियतनामी, नेपाली, स्पेनिश, बाहासा इन्डोनेसिया, थाइ
 • सञ्चालन समय: हप्तामा (सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म) बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

Yorisoi हटलाइन (0120-279-338)

*यी  आइवेट, मियागी  र फुकुशिमा प्रिफेक्चरले यस नम्बरमा कल गर्नुपर्छ: 0120-279-226
*स्वचालित भ्वाइस मार्गदर्शन पछि, कृपया बहुभाषिक सेवाको लागि “2” थिच्नुहोस्।

यो कुनै सरोकार वा तनावको कुराहरूको लागि निःशुल्क परामर्श हेल्पलाइन हो। 

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अंग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, कोरियन, तागालग, पर्चुगाली, स्पेनिश, थाइ, भियतनाम, नेपाली, बाहासा इन्डोनेसिया भाषा
 • सञ्चालन समय: हरेक दिन, बिहान 10 बजेदेखि राती 10 बजेसम्म

*परामर्श कार्यतालिका परामर्शको भाषामा निर्भर रहेर भिन्न-भिन्न हुन्छ

थप जानकारीको लागि, उहाँहरूको वेबसाइट जाँच गर्नुहोस्।.

तपाईंले मेसेन्जर मार्फत मद्दत खोज्न पनि सक्नुहुन्छ (तिनीहरूको Facebook पृष्ठको लागि यहाँ जाँच गर्नुहोस्)।

ग्रेटर टोकियो क्षेत्रमा हेल्पलाइन सञ्चालन गर्ने

टोकियो (東京都)

विदेशी निवासीहरूको लागि टोकियो कोरोनाभाइरस सहायता केन्द्र TOCOS (0120-296-004)

यो टोकियो महानगरीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको परामर्श केन्द्र हो। तपाईं नोभेल कोरोनाभाइरस संक्रमणको कारणले कुनै सरोकारहरू वा समस्याहरू बारे निःशुल्कको लागि यो केन्द्रबाट परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।   

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: सामान जापानी, अंग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, कोरियन, भियतनामी, नेपाली, बाहासा इन्डोनेसिया, तागालग, थाइ, पर्चुगाली, स्पेनिश, फ्रेन्च, खमेर, बर्मिज भाषा
 • खुला रहने समय: हप्तामा (सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म) बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म

*परामर्श सेवा र कलहरू दुबै निःशुल्क छन्।

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

साइटामा (埼玉県)

साइटामा जानकारी तथा सहायता (048-833-3296)

विदेशी नागरिकहरूको साइटामा प्रिफेक्चरले यहाँको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सरोकारहरू बारे परामर्श लिन सक्छ।

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अंग्रेजी, स्पेनिश, मान्डारिन, चिनियाँ, पोर्चुगाली, कोरियन, तागालग, थाइ, भियतनामी, सामान्य जापानी भाषा
 • सञ्चालन समय: सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म, बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

चिबा (千葉県)

CCB-IC चिबा अन्तराष्ट्रिय केन्द्र (043-297-2966)

विदेशी नागरिकहरूको चिबा प्रिफेक्चरले यहाँको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सरोकार वा चिन्ताहरू बारे परामर्श लिन सक्छ।

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अंग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, कोरियन, थाइ, नेपाली, हिन्दी, तागालग, स्पेनिश, पोर्चुगाली, भियतनामी, रसियन, बाहासा इन्डोनेसिया भाषा
 • सञ्चालन समय: सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म / दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

कानागावा (神奈川県)

बहुभाषीय सहायता केन्द्र कानागावा (045-316-2770)

विदेशी नागरिकहरूको कानागावा प्रिफेक्चरले यहाँको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सरोकारहरू बारे परामर्श लिन सक्छ।

 • भाषाहरू सहायता गरिएको: अंग्रेजी, मान्डारिन, चिनियाँ, तागालग, भियतनामी, स्पेनिश, पोर्चुगाली, नेपाली, थाइ, कोरियन, बाहासा, इन्डोनेसिया, सामान्य जापानी भाषा
 • सञ्चालन समय: सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म / दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 5 बजेर 15 मिनेटसम्म

*कार्यतालिका परामर्शको भाषामा निर्भर रहेर भिन्न-भिन्न हुन्छ।

*परामर्श निःशुल्क छ। यद्यपि, लागू हुने शुल्कहरू कल गर्ने।

थप विवरणहरूको लागि, यो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।

タイトルとURLをコピーしました