COVID-19 को बारेमा बहुभाषीय वेबसाइटहरू

यो अनुच्छेदले COVID-19 सँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बहुभाषीय वेबसाइटहरूको परिचय दिन्छ।

आधिकारिक पृष्ठहरू सबैभन्दा ठूलो टोकियो क्षेत्रमा स्थानीय सरकारद्वारा चालू गरिन्छ

टोकियो (東京都)

टोकियो COVID-19 जानकारी वेबसाइट टोकियो महानगरीय सरकारले आधिकारिक रूपमा COVID-19 को बारेमा जानकारी खुलासा गर्ने ठाउँमा हुन्छ। वेबसाइट जापानी, सरल जापानी, अङ्ग्रेजी, पारम्परिक चिनियाँ, सरलीकृत चिनियाँ र कोरियन भाषामा उपलब्ध छ र टोकियोमा भएका मामिलाहरूका साथै तपाईंले बिरामी महसुस गर्दा हामीले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ भन्ने फ्लोचार्टको बारेमा नवीनतम जानकारीको प्रस्ताव गर्छ। साथै, तपाईंले निवासीहरूको लागि बहुभाषिय जानकारी को प्रस्ताव गर्ने बाह्य लिङकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ (जापानी, सरल जापानी, अङ्ग्रेजी, सरलीकृत चिनियाँ र कोरियन)। विभिन्न सेवाहरूको फोन नम्बर र टोकियोमा कामदारहरूको लागि उपलब्ध हुने सहायताको प्रकार जस्ता जानकारी बाह्य लिङकहरूको फाराममा पनि उपलब्ध छन्; यद्यपि, यी पृष्ठहरू जापानी भाषामा मात्र उपलब्ध छन्।

साथै, शुक्रबार, टोकियो गभर्नरले COVID-19 को सम्बन्धमा नवीनतम समाचारहरूको बारेमा अङ्ग्रेजी भाषामा हुने मा साप्ताहिक प्रसारणलाई रोक्छ। तपाईंले टोकियोकोआधिकारिक YouTube च्यानल बाट प्रसारणलाई जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।

साइटामा (埼玉県)

साइटामा प्रान्तमा गैर-जापानी निर्वासितहरू को लागि एउटा त्यस्तो पृष्ठ छ जहाँ तपाईंले परामर्श सेवाहरू, गभर्नरका सन्देशहरू र अङ्ग्रेजी र सरलिकृत चिनियाँ भाषामा रहेका थप कुराहरूको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ।

चिबा (千葉県)

चिबा प्रान्तले सामान्य जापानी, अङ्ग्रेजी सरलीकृत चिनियाँ भाषामा COVID-19 को नवीनतम अद्यावधिकहरूको प्रस्ताव गर्छ। उनीहरूको वेबसाइटमा COVID-19 हटलाइनको बारेमा जानकारी छ र जानकारीले चिबामा काम गरिरहेका विदेशी निवासीहरूलाई लक्षित गरिरहेको छ।

कानागावा (神奈川県)

योकोहामा सहरले सामान्य जापानी, अंग्रेजी र सरलीकृत चिनियाँ भाषा मा COVID-19, सार्वजनिक हटलाइनहरू र विद्यालय/सार्वजनिक पुस्तकालय बन्दको बारेमा आधारभूत जानकारीको प्रस्ताव गर्छ।

समग्र प्रान्तबारे जानकारीको लागि, प्रान्तको  आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। यद्यपि, जापानी बाहेक, अङ्ग्रेजी भाषामा पृष्ठको मेशिन अनुवादित संस्करण मात्र उपलब्ध छ।

अन्य

CLAIR (अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरूका लागि स्थानीय अधिकारीको परिषद्)

CLAIR ले बहुभाषिक टेम्प्लेटहरूको  प्रस्ताव गर्छ जुन विभिन्न भाषामा उचित तरिकाले तपाईंका हातहरू कसरी धुने भन्ने जस्ता COVID-19, संक्रमण रोकथाम उपायहरूको आधारभूत जानकारी उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिन्छ।

टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार समिति (Tokyo International Communication Committee)

समितिले सामान्य जापानी भाषामा जानकारी खुलासा गर्नुहुन्छँ। उनीहरूको Twitter खातामा COVID-19 सँग सम्बन्धित नवीनतम समाचारहरू हेर्नुहोस्।

NHK WORLD-JAPAN

यहाँ, तपाईंले लगभग 20 भाषाहरूमा जापनमा COVID-19 को बारेमा नवीनतम समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ।  सामान्य जापानी भाषामा लेखहरू लेख्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस्

タイトルとURLをコピーしました