तपाईंले जापानी सरकारबाट जीवनयापनका खर्चहरूको लागि उधारो लिन सक्नुहुन्छ

बहुभाषीय सहायता उपलब्ध नभएको समयदेखि, आवेदनहरूसँग अघि बढ्दा तपाईंलाई जापानी वक्ताहरूको सहायता आवश्यक पर्नसक्छ।

तपाईंले आफ्नो आम्दानी कम भएको वा कार्य गुमेको अनुभव गर्नु भएको छ भने, जापानको सरकारबाट उधारो पैसा लिन सक्नुहुन्छ।

तपाईंलाई COVID-19 का कारण बैठक समाप्त गर्न समस्या भएको छ भने, तपाईंले जीवनयापनका खर्चहरूको लागि ब्याज वा उत्तरदायी र आफ्नो आम्दानीको अचेत रकम बिना राष्ट्रिय ऋणहरू लिन सक्नुहुन्छ। विदेशी नागरिकहरू पनि योग्य छन्।

त्यहाँ दुई प्रकारहरूका ऋणहरू छन्: पहिलो आफ्नो आम्दानी कम भएको अनुभव गरेका र बैठक समाप्त गर्न अस्थायी रूपमा ऋण आवश्यक भएकाहरूको लागि “अस्थायी ऋण आकस्मिक कोष (緊急小口資金; किनक्यु कोगुछि शिकिन)”, अर्को कार्यबाट निलम्बित भएका कारण कोहीबाट कष्ट भएकाहरूको लागि “प्रमुख सहायक कोष (総合支援資金; सो-गो शिएन शिकिन)”

अस्थायी ऋण आकस्मिक कोष (緊急小口資金; किनक्यु कोगुछि शिकिन)

योग्यता

COVID-19 का कारण अस्थायी व्यापार बन्द/कार्यको बोझ कम भएका कारणले उनीहरूको ज्यालामा कमी भएको अनुभव गरेकाहरू; तिनीहरूले पनि जीवनयापनका खर्चहरूको लागि पैसाको आकस्मिक आवश्यकतामा छन्।  

ऋण रकम

200,000 येन सम्म।

यद्यपि एकपटक ऋण 100,000 येन सम्म सीमित थियो, अहिले निम्न मध्य कुनै एक अवस्थाहरू लागू हुन्छन् भने तपाईंले 200,000 येन सम्म ऋण लिन सक्नुहुन्छ। 

अधिकको, स्वयं-रोजगार कर्मचारी पनि यो 200,000 येन ऋणको लागि योग्य हुनुहुन्छ यदि उहाँहरूले आफ्नो आम्दानी कम भएको अनुभव गर्नुभएको छ किनकी उहाँहरूले संक्रामण रोकथाम उपायहरू लिनु भएको छ।

 • तपाईंको परिवारको एक सदस्यलाई कोरोनाभाइरसको परीक्षणमा पोजेटिभ नतिजा आएको छ।
 • तपाईंको परिवारको एक सदस्य स्याहार प्राप्तकर्ता हुनुहुन्छ।
 • तपाईंको परिवारमा 4 वा धेरै सदस्यहरू समावेश छन्।
 • तपाईंको परिवारको एक सदस्य विद्यालयहरूको अस्थायी बन्दका कारण घरमा आफ्नो बच्चा/बालबालिकाको स्याहार गर्न र कार्यबाट बिदा लिन दवाबमा हुनुहुन्छ।
 • तपाईंको परिवारको एक सदस्य विद्यार्थी हुनुहुन्छ जो कोरोनाभाइरसबाट कदाचित संक्रमित हुनुहुन्छ। त्यसकारण, तपाईंको परिवारमा कसैले कार्यबाट बिदा लिनु पर्छ र आफ्नो ख्याल राख्न पर्छ।
 • तपाईं केही दिनको बिदामा, कामबाट निकालिएको र यस्तै अन्य समयदेखि तपाईं र तपाईंको परिवारले जीवनयापनका खर्चहरूको लागि ऋण लिन आवश्यक छ।

पून: भुक्तानी सर्त

तपाईंको ऋण प्राप्त गरेको एक वर्ष भित्र पुन: भुक्तान सुरु गर्नुपर्छ र यसलाई पुन: भुक्तान सुरु गरेको 2 वर्ष भित्र पूर्ण भुक्तान गर्नुपर्छ। उदाहरण; तपाईंले मे 2020 मा ऋण प्राप्त गर्नुभयो भने, पुन: भुक्तान गर्ने अवधि मे 2021 बाट सुरु हुन्छ र यो अवधि मे 2023 मा समाप्त हुनुपर्छ।

पूरा गर्नु पर्ने अन्य अवस्थाहरू

यो कुनै ब्याज नभएको ऋण हो र तपाईंलाई कुनै उत्तरदायीको आवश्यक पर्दैन।
※यदि पून: भुक्तानीको अवधिमा तपाईं अझै आम्दानीको कमीले पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईंको ऋण माफ हुनसक्छ। 

कहाँ आवेदन दिने

 • तपाईंको नजिकको सामाजिक कल्याणको सभा 【आवेदन/पञ्चायत सेवा】
 • प्रिफेक्चुरल कर्मचारी बैंकहरू (労働金庫; रोदौ किन्को)【आवेदन】
 • हुलाक कार्यालयहरूले तपाईं बस्ने प्रान्तमा ऋणको लागि आवेदन प्रबन्ध गर्दै 【आवेदन】
 • अकिता (秋田県), वकायमा (和歌山県), टोटोरी (鳥取県), कागवा (香川県), मियाजकि (宮崎県) मा बस्नेहरूका लागि अनलाइन आवेदन सेवा 【आवेदन】

पहिल र सर्वप्रथम, कृपया तपाईं बस्ने जिल्लामा सामाजिक कल्याणको परिषद फेला पार्नुहोस् र विवरणहरूको लागि बुझ्नुहोस्।
क्लिक गर्नुहोस् यो लिङ्कमा नजिकै सामाजिक कल्याणको परिषद कहाँ छ भनी जाँच गर्नको लागि। 

※सहर/वडा/नगर/गाउँ/कर्मचारी बैंक र हुलाक कार्यालयहरूको कुनै समाजिक कल्याणको परिषदमा, कोरोना भाइरस फैलनबाट रोक्नको लागि, तपाईंलाई निम्न कुराहरू आवश्यक पर्न सक्छन्: 

 • पोस्टल मेलद्वारा तिनीहरूलाई परामर्श गर्नुहोस्
 • परामर्शको लागि अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस्

कृपया, सर्वप्रथम, के गर्ने/वेबसाइटमा/फोनमा कहाँ जाने निश्चित गर्नुहोस्।

कसरी आवेदन दिने

कृपया ऋणको लागि आवेदन दिन माथि उल्लिखित कुनै पनि स्थलहरूमा जानुहोस्।  तपाईंले बुझाएको कागजातहरू सामाजिक कल्याणको प्रिफेक्चुरल परिषदबाट स्क्रिनिङद्वारा जानेछन्; कागजातहरूको स्क्रिनिङ पारित भयो भने तपाईंले ऋण प्राप्त गर्नुहुनेछ।

आवश्यक कागजातहरू
 1. ऋण आवेदन फाराम

  कृपया निम्न आवश्यक जानकारी भर्नुहोस्: 
 • तपाईंको (ऋण आसामीको) नाम तथा घर ठेगाना
 • ऋणको रकम र यो कसरी पुन: भुक्तान गर्ने
 • तपाईंको बैंक खाताको विवरणहरू 
 • तपाईंको परिवारको मेकअप
 1. IOU
  ऋण स्विकार्ने कागजात। तपाईंले यो कसरी पुन: भुक्तान गर्नुहुन्छ भनी स्पष्ट गर्नुपर्छ।
 2. प्रकाशन सम्बन्धी कथन
  ऋणको सबै सर्त, अवस्था र नियमहरू उल्लेख गर्ने कागजात। कृपया हस्ताक्षर गर्नु भन्दा अघि यसलाई ध्यानपूर्वक र पूर्ण रूपमा पढ्नुहोस्।
 3. आम्दानी घटेको सम्बन्धित कथन:
  COVID-19 का कारण तपाईंले कम आम्दानीसँग पहिल भन्दा कसरी उल्लेख गरिएको कागजात समाप्त गर्नुभयो।

यी चार कथनहरूसँग, तपाईंले “निवासको प्रमाणपत्र”, “तपाईंको बैंक पुस्तक वा नगद कार्डको फोटो प्रतिलिपि”, “मान्य आइडी (उदाहरण निवास कार्ड)” बुझाउन पर्छ।

“प्रमुख सहायक कोष (総合支援資金; सो-गो शिएन शिकिन)”

योग्यता

आफ्नो कार्य गुमाएका वा आम्दानी कम भएको अनुभव गरेका कारण बैठक समाप्त गर्न कठिनाई भएकोहरूको लागि।

ऋण रकम

 • एकल-व्यक्ति घरायसी: प्रति महिना 150,000 येन सम्म  
 • बहु-व्यक्ति घरायसी: प्रति महिना 2,00,000 येन सम्म

तपाईंले 3 महिना सम्म ऋण प्राप्त गर्नसक्नुहुन्छ।

पून: भुक्तानी सर्त

तपाईंको ऋण अन्तिम समयको लागि प्राप्त गरेको एक वर्ष भित्रसम्म तपाईंले पुन: भुक्तान गर्न सुरु गर्नुपर्छ र पुन: भुक्तान गर्न सुरु गरेको 10 वर्ष भित्रसम्म भुक्तान गर्नुपर्छ। उदाहरण तपाईंले जुन 2020 मा  3 महिना ऋण प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंले यसलाई सेप्टेम्बर 2021 सम्म पुन: भुक्तान सुरु गर्न आवश्यक पर्छ र 10 वर्ष भित्रसम्म भुक्तान गर्नुपर्छ (सेप्टेम्बर 2031 सम्म)।

पूरा गर्नु पर्ने अन्य अवस्थाहरू

यो कुनै ब्याज नभएको ऋण हो र तपाईंलाई कुनै उत्तरदायीको आवश्यक पर्दैन।
※यदि पून: भुक्तानीको अवधिमा तपाईं अझै आम्दानीको कमीले पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईंको ऋण माफ हुनसक्छ। 

कहाँ आवेदन दिने

कृपया ऋणको लागि तपाईंको नजिकैको सामाजिक कल्याणको परिषदमा आवेदन दिनुहोस् (社会福祉協議会; शाकाइ फुकुशी क्युगी-काइ); यो ऋणको आवेदनको लागि यो मात्र स्थल छ। पहिल र सर्वप्रथम, कृपया तपाईं बस्ने जिल्लामा सामाजिक कल्याणको परिषद फेला पार्नुहोस् र विवरणहरूको लागि बुझ्नुहोस्।
क्लिक गर्नुहोस् यो लिङ्कमा नजिकै सामाजिक कल्याणको परिषद कहाँ छ भनी जाँच गर्नको लागि। 

※सहर/वडा/नगर/गाउँहरूको केही समाजिक कल्याणको परिषदमा, कोरोना भाइरस फैलनबाट रोक्नको लागि, तपाईंलाई निम्न कुराहरू आवश्यक पर्न सक्छन्: 

 • पोस्टल मेलद्वारा तिनीहरूलाई परामर्श गर्नुहोस्
 • परामर्शको लागि अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस्

कृपया, पहिले नै, के गर्ने/वेबसाइटमा/फोनमा कहाँ जाने निश्चित गर्नुहोस्।

कसरी आवेदन दिने

तपाईंलाई निवास प्रमाणपत्र (住民票; जु-मिन ह्यो) जस्तो अन्य आवश्यक कागजातहरूसँग एउटा आवेदन फाराम, तपाईंको नजिकैको सामाजिक कल्याणको परिषदमा बुझाउन आवश्यक पर्छ।

※”तपाईंको नजिकैको सामाजिक कल्याणको परिषद” ले सहर/वडा/नगर/गाउँहरूको परिषदमा सम्बन्ध राख्छ।

कृपया कसरी आवेदन दिने वा आवश्यक कागजातहरू बारे कुनै अधिक जानकारीको लागि सामाजिक कल्याणको परिषदमा स्पष्ट रूपमा सोध्नुहोस्।
तपाईंले बुझाएका कागजातहरू सामाजिक कल्याणको प्रिफेक्चुरल परिषदबाट स्क्रिनिङद्वारा जानेछन्। एकपटक कागजात स्क्रिनिङ पारित भएपछि तपाईंले ऋण प्राप्त गर्नुहुनेछ।

अधिक जानकारीको लागि

तपाईंलाई उनीहरूले कसरी (अस्थायी ऋण आकस्मिक कोष र प्रमुख सहायक कोष) कार्य गर्छन् भन्ने बारेमा कुनै अधिक प्रश्न छ भने, कृपया तलको हेल्पलाइनमा परामर्श लिनुहोस्। यद्यपि, कृपया यसले जापानीलाई मात्र सहयोग गर्छ भन्ने जान्नुहोस्। 

अस्थायी ऋण आकस्मिक कोष/प्रमुख सहायक कोष हेल्पलाइन (व्यक्तिहरूको लागि)

 • फोन नम्बर:0120-46-1999
 • सञ्चालनको समयहरू:9:00~21:00(हप्ताको 7 दिन)
 • कलिङ शुल्कहरू लगाइनेछैन। र FAX अनुसन्धान पनि समर्थ छ।  

स्वास्थ्य, ‍श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले तिनीहरूमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू तपाईंले जाँच गर्नसक्ने ऋणहरूको बारेमा वेबसाइट सञ्चालन गर्दैछन्। वेबसाइट यी भाषाहरूमा समर्थ छ: अंग्रेजी, स्पेनिश, पोर्चुगाली, कोरियन, चिनियाँ र भियतनामी। लिङ्क तल दिएको छ:

生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。
タイトルとURLをコピーしました