योग्यताको प्रमाणपत्रको मान्य अवधि विस्तृत भएको छ

“योग्यताको प्रमाणपत्रको” म्याद समाप्ति मिति 3 महिनाले विस्तृत भएको छ

कोरोन भाइरसको फैलावको कारण, “योग्यताको प्रमाणपत्र (COE)” होल्डरहरू उनीहरूको COE को म्याग समाप्ति मिति अघि जापान प्रविष्ट गर्न योग्य नहुनसक्छन्। समस्यासँग सम्झौता गर्नको लागि, वर्तमानको समयमा, जापानको सरकारले COE लाई 6 महिनाको लागि मान्य हुने कागजातको रूपमा व्यवहार गर्ने निर्णय गरेको छ (यद्यपि सामान्य रूपमा यो 3 महिनाको लागि योग्य हुन्छ) । यो नियम मार्च 10, 2020 बाट लागू भएको छ।

तपाईंले भिसाको लागि आवेदन दिन वा ल्यान्डिङ अनुमतिको लागि आफ्नो 6 महिना वा कमको लागि मान्य COE प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ। 

तपाईंले आफ्नो COE को म्याद समाप्ति मिति बढाउन सक्नुहुन्छ, यदि:

  • COVID-19 को कारण तपाईंको COE म्याद समाप्त हुन भन्दा अघि, तपाईंले योजना बनाएको भएतपनि, हालै तपाईं जापान जान असक्षम हुनुहुन्छ।  
  • तपाईंले जपानमा कहाँ काम गर्न वा अध्ययन गर्न जाने सोच्नु भएको छ द्वारा अझै पनि तिनीहरूले तपाईंले COE को लागि आवेदन गर्दा को स्वीकृति स्थितिहरू अन्तर्गत स्वीकार गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।  

भिसा आवेदन प्रक्रियाको अवधिमा म्याद समाप्त भएको COE पनि विस्तृत गर्न सकिन्छ। 

(N.B.)  भिसा आवेदन प्रक्रियाहरू जापानको दूतावास/वाणिज्यहरूमा पूरा गरिनुपर्छ। यदि तपाईंको भिसा 3 महिना भन्दा अघि लागू भएको थियो र तपाईं यससँग भिसा आवेदनद्वारा जानुहुन्छ भने, तपाईंले तपाईं जापानमा कहाँ काम गर्न वा अध्ययन गर्न जाने सोच्नु भएको छ भन्ने स्पष्ट गर्ने कागजात बुझाउनपर्छ तपाईंले COE को लागि आवेदन गर्दा को स्वीकृति स्थिति अन्तर्गत तपाईंलाई स्वीकार गर्नसक्छ।   यो कागजात कुनै पनि प्रबन्धमा हुनसक्छ।

आप्रवासन जानकारी केन्द्र(सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहानको 8:30 देखि सझाँको 5:15 )

टेलिफोन 0570-013904
टेलिफोन 03-5796-7112(IP, PHS, ओभर्सीज)

 क्षेत्रीय आप्रवासन कार्यालयहरू 

साप्पोरो आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 011-261-750
सेन्डाई आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 022-256-6076
टोकियो आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 0570-034259
    टेलिफोन 03-5796-7234(IP, PHS, ओभर्सीज)
योकोहामा आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 045-769-1720
 नागोयो आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 052-559-2150
ओसाका आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 06-4703-2100
कोबे आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 078-391-6377
हिरोशिमा आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 082-221-4411
टाकामातसु आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 087-822-5852
फुकुओका आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 092-717-5420
नाहा आप्रवासन ब्युरो टेलिफोन 098-832-4185

  

タイトルとURLをコピーしました