प्राबिधिक इंटर्न प्रशिक्षणार्थीले पुन: रोजगारका लागि सहायता पाउनेछन्

यदि तपाईं प्राबिधिक इंटर्न प्रशिक्षणार्थी हो र COVID-19 को असरका कारण जागिर गुमाउनु भएमा, तपाईंले पुन: रोजगारका लागि सहायता प्रप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

COVID-19 संकटले जापानमा रोजगारमाथि सार्थक प्रभाव परेको छ।
यदि तपाईं प्राबिधिक इंटर्न प्रशिक्षणार्थी वा विस्तृत कुशल कामदारका रुपमा जापानमा बस्नु भएमा, तपाईंको कम्पनी अस्थायी रुपले बन्द भएको कारण तपाईले आफ्नो काम गुमाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईं आर्को जागिर खोजी बारे चिन्तित् हुनुहुन्छ? हो भने, त्यहाँ तपाईंका लगि नयाँ समर्थन प्रणाली उपलब्ध छ।
यदि तपाई प्राबिधिक इंटर्न प्रशिक्षणार्थी वा विस्तृत कुशल कामदार हो र कामबाट निकालिएको हो भने, कृपया आफूले काम गरिराखेको कम्पनीदृरा अप्रवास सेवा निकायमा रिपोर्ट गर्नुहोस् / जिम्मेवारी व्यवस्थापन। विभिन्न संस्थाहरु अन्य उधोगको सहयोगमा अप्रवास सेवा निकायले, तपाईलाई संभव कामको अवसरको पहिचान गराउनेछन्।

(अद्यावधिक: 6/28) यो प्रणालीको निरुपणका लागि तथा जापानमा आफ्नो काम गुमाएका विदेशी निवासिहरु लाई अन्य समर्थनका फर्महरु उपलब्ध छन्, यो पिस्टर जाँच गर्नुहोस् (अन्य विदेशी भाषाहरुमा पनि उपलब्ध छ)।
http://www.moj.go.jp/content/001320761.pdf

योग्य को हो?

प्राबिधिक इंटर्न प्रशिक्षणार्थी / विस्तृत कुशल कामदारहरु जस्ले COVID-19का प्रभावका कारण अभ्यास निरंतर गर्न समस्या अनुभूति गरेका छन्।

साराशं

यदि तपाईले नयाँ मालिक पत्ता लगाउन नसक्नु भएमा, अप्रवास सेवा निकायले तपाईलाई निश्चित उधोगमा नयाँ काम खोज्न मदत गर्छ।
यदि तपाई विस्तृत कुशल कामदारहरुका रुपमा कामका महत्वपूर्ण विधा प्राप्त गर्न इव्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईले “निर्दिष्ट सक्रियता” प्रतिष्ठाको तह (१ वर्षसम्म को लागि मान्य ) भिसा पाउनु हुन्छ।

तपाईले समर्थन पाउनका लागि के गर्नुहुन्छ

नयाँ नियोजक पत्ता लगाउनका लागि, तपाइले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।

1. “ निजी विवरणको प्रशोधनका लागि स्वीकृति” न्यायको मंत्रालय वेव साइटमा पाइएको (जापानीजमा मात्र उपलब्ध)  तपाइको वर्तमान आयोजित संस्था वा जिम्मेवार व्यवस्थापनमा प्रस्तुत गर्नुहोस्।
2. आयोजित संस्था वा जिम्मेवार व्यवस्थापनले अप्रवास सेवा निकायमा तपाईको सहमति प्रस्तुत गर्नेछ।
3. अप्रवास सेवा निकायले तपाईलाई सुहाउने कामको खोजिका लगि उपयुक्त संस्थामा तपाईको सूचना प्रदान गरिनेछ।
4. आवश्यक भएमा, तपाईले नयाँ काम पाएपछि आफ्नो ( जापानीजमा मात्र उपलब्ध) हस्ताक्षर प्रतिष्ठा परिवर्तन गर्नुहोस्।

संपर्कहरु

आफ्नो मातृ भाषामा (ईमेल) परामर्श गर्नु

उपलब्ध भाषाहरु: चाइनीज, वियतनामी, फिलिपीनी, इंडोनेशियाई, थाई, अंग्रेजी, कम्बोडियाई, बर्मा निवासी 
सूचनाका लगि यो पृष्ठ जाचँ गर्नुहोस्।

आफ्नो मातृ भाषामा (फोन) परामर्श गर्नु

वियतनामी : 0120-250-168
सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार

चाइनीज : 0120-250-169
सोमबार, बुधबार, शुक्रबार

इंडोनेशियाई : 0120-250-192
मंगलबार, बिहीबार

फिलिपीनी : 0120-250-197
मंगलबार, शनिबार

अंग्रेजी : 0120-250-147
मंगलबार, शनिबार

थाई : 0120-250-198
बिहीबार, शनिबार

कम्बोडियाई : 0120-250-366
बिहीबार

बर्मा निवासी : 0120-250-302
शुक्रबार

*संपर्कहरु नि:शुल्क छन्

タイトルとURLをコピーしました