Impormasyon tungkol sa COVID-19

Ito ay isang website na nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa COVID-19 sa iba’t ibang wika. Ang pangunahin na impormasyon ay tungkol sa Tokyo at mga lugar na malapit dito.

Itong site ay ginawa ng mga boluntaryong estudyante at alumni ng Tokyo Univeristy of Foreign Studies para sa mga dayuhan na nakatira dito sa Japan. Ito ay hindi gawa ng pampublikong instusyon katulad ng pambansa o lokal na pamahalaan.

Babala: Tignan nang maigi kung kailan in-update ang artikulo para malaman kung bago o luma ang impormasyon.


Pinakabagong impormasyon at babala tungkol sa COVID-19

Idineklara na ang state of emergency sa Tokyo, Saitama, Chiba, at Kanagawa at epektibo ito hanggang sa March 7th. Isagawa natin ang basikong paraan ng paglaban sa impeksyon katulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, at pag-iwas sa matataong lugar. Bukod dito, iwasan natin ang paglabas na hindi kailangan o hindi emergency.

Ano ang impormasyon na gusto mong malaman?


Meron din kaming Twitter at Facebook!

Pakifollow at makikita niyo ang mga bagong artikulo at impormasyon kung may bagong wikang dinagdag.

Makipag-ugnayan sa Amin

Kung may katanungan kayo o gustong malaman tungkol sa COVID-19, pakibahagi ito sa: covid19.multilingual.jp@gmail.com

Nais naming marinig ang iyong opinyon.


タイトルとURLをコピーしました