Impormasyon tungkol sa COVID-19

Ito ay isang website na nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa COVID-19 sa iba’t ibang wika. Ang pangunahin na impormasyon ay tungkol sa Tokyo at mga lugar na malapit dito.

Itong site ay ginawa ng mga boluntaryong estudyante at alumni ng Tokyo Univeristy of Foreign Studies para sa mga dayuhan na nakatira dito sa Japan. Ito ay hindi gawa ng pampublikong instusyon katulad ng pambansa o lokal na pamahalaan.

Babala: Tignan nang maigi kung kailan in-update ang artikulo para malaman kung bago o luma ang impormasyon.


Pinakabagong impormasyon at babala tungkol sa COVID-19

【June 21】

Kinansela na ang deklarasyon ng State of Emergency sa buong bansa noong May 25.

Simula June 19, puwede nang pumunta sa ibang prefecture sa buong bansa.

Ngunit kailangan pa ring magingat sa virus. Ipagpatuloy pa rin ang pagsusuot ng mask at ang madalas na paghugas ng mga kamay. Maaring panatiliin ang mahigit na 2 metrong pisikal na distansya sa ibang tao.

Magingat din sa tag-init. Madalas na uminom ng tubig. Kung nasa lugar na may sapat na distansya sa ibang tao ay maaring tanggalin ang mask at dalasan ang paghinga.

Ano ang impormasyon na gusto mong malaman?


Meron din kaming Twitter at Facebook!

Pakifollow at makikita niyo ang mga bagong artikulo at impormasyon kung may bagong wikang dinagdag.

Makipag-ugnayan sa Amin

Kung may katanungan kayo o gustong malaman tungkol sa COVID-19, pakibahagi ito sa: covid19.multilingual.jp@gmail.com

Nais naming marinig ang iyong opinyon.


タイトルとURLをコピーしました