Balita at Impormasyon tungkol sa COVID-19 sa Japan

Ito ay isang website na nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa COVID-19 sa iba’t ibang wika. Ang pangunahin na impormasyon ay tungkol sa Tokyo at mga lugar na malapit dito.

Itong site ay ginawa ng mga boluntaryong estudyante at alumni ng Tokyo Univeristy of Foreign Studies para sa mga dayuhan na nakatira dito sa Japan. Ito ay hindi gawa ng pampublikong instusyon katulad ng pambansa o lokal na pamahalaan.

Babala: Tignan nang maigi kung kailan in-update ang artikulo para malaman kung bago o luma ang impormasyon.


Pinakabagong impormasyon at babala tungkol sa COVID-19

Wala pang panibagong impormasyon, sa ngayon. Subalit, kinakailangan pa rin nating mag-ingat sa COVID-19. Ipagpatuloy pa rin natin ang paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask at pag-iwas sa lugar na matao, bilang mga hakbang upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19.

Ano ang impormasyon na gusto mong malaman?


Meron din kaming Twitter at Facebook!

Pakifollow at makikita niyo ang mga bagong artikulo at impormasyon kung may bagong wikang dinagdag.

Makipag-ugnayan sa Amin

Kung may katanungan kayo o gustong malaman tungkol sa COVID-19, pakibahagi ito sa: covid19.multilingual.jp@gmail.com

Nais naming marinig ang iyong opinyon.


タイトルとURLをコピーしました