Paano iwasan ang pagkalat ng COVID-19?

Para iwasan ang pagkalat ng COVID-19, kinakailangan na gawin ang mga sumusunod na bagay. Ito ay mga simpleng hakbang lamang ngunit mahalaga para protektahan ang sarili at ang iba.

1. Tamang paghugas ng kamay at pag-ubo

(Source:Prime minister of Japan and his Cabinet “Infection Prevention”

【Hugasan ang mga kamay nang madalas gamit ang sabon】

 Ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay sa tamang paraan. Pagkatapos patuyuuin ang mga kamay, gumamit ng hand sanitizer na may alkohol para mamatay ang mga mikrobyo. 

【Tamang etiketa sa pag-ubo】

  Maaring mayroong virus sa iyong ubo at bahing. Alamin ang tamang etiketa sa pag-ubo para hindi makahawa ng ibang tao.  

 • Magsuot ng mask kapag may sintomas ng pag-ubo at pag-bahing.
 • Kung wala kang mask, takpan ang bibig at ilong gamit ang tissue o manggas ng damit kapag uubo o babahing. 
 • Umiwas na humarap sa mga tao kapag uubo o babahing.

Siguraduhin din ang tamang pag-suot ng mask.

 • Siguraduhin nang mabuti na nakatakip ang ilong, bibig, at baba.
 • Isuot ang tali ng mask sa tenga.
 • Siguraduhin ang mask ay nakadikit nang mabuti sa  ibabaw ng iyong balingusan (nose bridge) para walang awang.  

2. Iwasan ang 3 lugar na ito

1. Saradong lugar na walang bentilasyon

2. Lugar na maraming tao 

3. Malapit na pakikipagsalamuha sa mga tao

Nakumpirma na nagkaroon ng pagkalat ng COVID-19 sa mga grupo sa bar, nightclub, karaoke, music club, sports gym, grupo ng koro, etc. Maliban sa mga lugar na ito, iwasan ang mga lugar na maraming tao at malapit na pakikipagsalamuha sa mga tao. Ito ay hindi lamang para protektahan ang iyong sarili, pati na rin ang proteksyon sa ibang tao.

Updated on June 15, 2020:Iwasan ang pagpunta sa mga lugar o pag-alis mula sa mga lugar na madaming cases ng COVID-19. Hangga’t maari iwasan ang pag-uwi muna sa probinsya o pagbiyahe sa ibang lugar. Kapag lumabas, maaring i-record kung kanino at saan nakipagkita para magbigay impormasyon kung saka-sakaling mahawahan ka ng COVID-19. Subaybayan din ang mga balita tungkol sa sitwasyon ng COVID-19 sa iyong tinitirahang region.

3. Masustansyang pagkain at sapat na oras ng pagtulog

Para lumakas ang resistensya, mahalaga kumain ng masustansyang pagkain at matulog ng sapat na oras.  Ayon sa World Health Organization (WHO) , importante na sundin ang mga sumusunod: 

 • Kumain ng sariwa at masustansyang pagkain
 • Uminom ng maraming tubig.
 • Kumain ng sapat na taba at langis.
 • Iwasan ang madaming asin at asukal.
 • Iwasan kumain sa labas. (Para hindi makasalamuha ang maraming tao)

Updated on May 8, 2021: Updated on June 11, 2020:Kinansela na ang deklarasyon ng  State of Emergency noong May 25. Habang unti-unti nating ibalik ang “normal na araw-araw”, kailangang ipatuloy pa rin natin ang pag-iingat laban sa COVID-19. Paano tayo makaka-iwas sa sakit na ito? Ang Ministry of Health, Labor and Welfare ay naglabas ng mga halimbawa kung paano mamuno ng “Bagong Normal na Pamumuhay”. 

1.Basic Tips sa Bagong Normal na Pamumuhay

Mag-ingat at isagawa natin ang mga sumusunod:

 • Kadalasang paghugas / pag-sanitize ng mga kamay at daliri.
 • Iwasan ang 3Cs (Closed Spaces, Crowded Places, Close-contact Settings)
 • Tamang etika sa pag-ubo
 • Kadalasang bentilasyon ng kwarto 
 • Social Distance 

Pag-check ng  body temperature at health condition araw-araw 

 • Iwasan ang mga hindi mahalagang pag-alis ng bahay. 

Kapag may lagnat at sintomas ng trangkaso, huwag piliting umalis at magpahinga na lamang sa bahay.

2.Bagong Normal sa iba-ibang eksena ng araw-araw na pamumuhay

Mag-ingat at isagawa natin ang mga sumusunod:

【Pamimili】
 • Mag-shopping sa online
 • Mamili sa labas nang mag-isa at sa hindi mataong oras.
 • Gumamit ng Electric Money 
 • Isipin muna kung ano ang bibilin bago umalis ng bahay.
 • Iwasang hawakan ang mga samples 
 • Kapag pipila sa cash register, isagawa ang social distancing 
【Pagsakay sa Public Transportation】
 • Iwasan ang pag-uusap sa loob ng public transportion
 • Iwasan ang mataong oras
 • Maglakad o gumamit ng bisikleta kung posible
【Pagkain】
 • Take-out at delivery
 • Kumain outdoor para sa sariwang hangin 
 • Iwasan ang makipaghati ng pagkain sa ibang tao 
 • Huwag kumain nang magkaharap at umupo nang magkatabi
 • Huwag masyadong mag-usap habang kumain
 • Huwag magpasa-pasahan ng mga baso
【Libangan at Sports】
 • Kapag pupunta sa park, iwasan ang mataong oras at lugar
 • Mag training o yoga sa loob ng bahay gamit ang online videos
 • Huwag mag-jogging kasama ang maraming tao
 • Isagawa ang social distancing kapag may makakasalubong na tao
 • Magpa-reserve
 • Huwag manatili nang mahabang oras sa maliit na kwarto
 • Kapag kakanta o magche-cheer, mag-ingat sa distasya sa ibang tao o kaya’t isagawa na lamang sa online
【Mga Okasyon kasama ang mga Kamag-anak】
 • Iwasan magtipon-tipon nang madaming tao 
 • Huwag pumunta kapag mat lagnat o sintomas ng trangkaso
【Trabaho】
 • Work from home o rotate shifts
 • Flex time
 • Social distancing sa loob ng office
 • Isagawa ang meeting online
 • Isagawa ang pagpapalit ng business cards online
 • Kapag kailangang makipagkita para sa meeting, dalasan ang bentilasyon at mag-mask

Isagawa natin ang “Bagong Normal na Pamumuhay” at magtulungan tayong labanan ang COVID-19.

タイトルとURLをコピーしました