Gobyerno, magbibigay ng 2 masks kada sambahayan

Dahil sa kakulangan ng mask na binebenta sa mga tindahan, ang gobyerno ng Japan ay magpapadala ng 2 piraso ng mask (telang mask) kada isang sambahayan.

Sisimulan ang pagpapadala nito simula sa lugar na may pinakamaraming na impektuhan ng COVID-19. Hindi ito ibibigay nang personal at ihuhulog ito sa post box galing sa Japan Post.

(Karagdagang impormasyon noong June 2)
Nagsimula ang pagpapadala ng masks noong April 17(biyernes) at sa ngayon (June 2) ay napadala na sa halos lahat na kabahayan. Sa ibang lugar tulad ng 13 special alert prefectures na tinatawag noon, sinimulan ito noong May 11 (linggo). Sinimulan narin ang pagpapadala sa ibang lugar sa mga natapos na ang preparasyon. Dahil sa ginawang paghihigpit ng guality inspection ng mga masks, naantala ang pagdadala. Ngunit inaasahan namin na matapos ang pagpapadala sa buong Japan sa katapusan ng Mayo. 

Bukod nito, ang mga paaralan simula elementary, junior high, senior high, at paaralan sa mga may kinakailangan ay magpapadala rin ng 2 masks kada estudyante. Ito ay ipapadala sa mga paaralan. Magpapadala ng isa sa April at isa pa pagkatapos ng May. Ang mga nursing home at pasilidad para sa may kapansanan ay makakatanggap rin ng telang mask. Sinimulan na din padalan ang mga pumupunta ng nursing services at sa mga buntis.

Sa mga sambahayan na kulang ang masks, may plano din na simulan ang aplikasyon para sa karagdagang masks, ngunit hindi pa naipapahayag ang mga detalye tungkol dito. 

Kapag may sira o problema sa natanggap na masks, maari niyo itong ipapalit.
Para kumonsulta tungkol sa masks na naipadala tumawag sa : 0120-551-299
(9:00 – 18:00:Bukas araw-araw, Japanese language only)

Ang telang mask ay pwedeng magamit uli kapag linabhan pagkatapos ng bawat gamit. Hindi maapektuhan ang kalidad ng mask pagkatapos itong labhan o gamitin muli.

Ang Ministry of Economy, Trade and Industry ay may video sa Youtube na nagpapakita sa tamang paglaba ng telang mask.

布マスクをご利用のみなさまへ

Meron ding video na nagpapakita kung paano gumawa ng sariling telang mask.

PANOORIN: Paano gumawa ng mask?

Kung walang mask, pwedeng gumamit ng panyo o tuwalya para takpan ang baba at ilong kapag babahing para hindi kumalat ang mikrobyo.

Kulang ang stock ng mask sa buong basa. Kung may makikitang mask, huwag po bumili ng sobra at sundin ang mga tagubilin ng tindahan. Bumili lamang ng 1 kahon.

Ipinagbabawal din ng batas ang pagbebenta ulit ng mask. Ipinagbabawal na ibenta ang mask na nabili sa tindahan o internet at ibenta sa mas mataas na presyo. Kayo ay mapaparusahan kapag ito ay nilabag.

タイトルとURLをコピーしました