Kapag masama ang pakiramdam : Hotlines para sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama

*Ito ay listahan ng mga hotlintes na inihanda ng mga lokal na pamahalaan ng Tokyo at mga katabing lugar. Ang impormasyon ay in-update noong ika-5 ng Disyembe at maaari itong baguhin o mabago sa hinaharap.

*Para sa TOCOS: Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents na inihanda noong Abril 17, tignan ang top page.

Mayroon ng hotlines tungkol sa COVID-19 para sa mga naninirahan sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama.

Kapag masama ang karamdaman o may hinala na sintomas ng COVID-19, puwede kayong tumawag dito. Gayunpaman, hindi lahat ng call center ay may sapat na operator na nagsasalita ng wikang banyaga. Kung hindi marunong magsalita ng Hapon, maaring kailanganin mong humingi ng tulong mula sa isang nagsasalita ng Hapon para sa mga katanungan.

Bago tumawag sa hotlines / pumunta sa ospital :

  • Kung mayroon kang sintomas tulad ng trangkaso o lagnat, kumuha ng permiso sa paaralan o kumpanya at huwag lumabas ng bahay.
  • Tignan ang temperatura ng katawan araw-araw.

Siguraduhing sundin ang dalawang nakasulat sa taas at sagutin

ang mga sumusunod.

Q1. Saan ka nakatira?

Sa nakatira sa Chiba (Updated on Nov 29): Saitama, tumuloy sa (A). Sa nakatira sa ibang lugar, tumuloy sa Q2.

Q2. Mayroon ka bang kakaritsuke na doktor? (kakaritsuke-i)

Kung mayroon, tumuloy sa (B). Kung wala, tumuloy sa (A).

*Kakaritsuke-i:

Ito ang tawag sa doktor na pamilyar sa pang araw-araw na kondisyon mo at maaring konsultahin tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa kalusugan. Kung kailangan, siya rin ang magtuturo ng ospital na eksperto sa tiyak na sakit. Kung mayroong lagnat, mabigat ang katawan, o walang ganang kumain, itong doktor na pinupuntahan mo na nakatira malapit sa inyo ang tinatawag na kakaritsuke.

(A)Tumawag sa Hotlines
(1) Hotlines para sa may mga sintomas na sumusunod:


Nahihirapan ka bang huminga? Mabigat ba ang iyong katawan? Mataas ba ang lagnat mo?
Kung nakakaramdam ka ng sintomas, tumawag sa call center sa ibaba para kumunsulta.

Kung ang mga sintomas ay nagtuloy-tuloy lagpas ng 4 na araw, tiyaking kumunsulta dito.

Lalo na kapag may edad o may sakit na talamak, pati na rin ang mga buntis, tumawag agad kung may lagnat, ubo o masama ang pakiramdam.

BABALA: Hapon lang ang available na wika. Maaring busy ang linya pag gabi ng holiday)

Rehiyon

Lugar

Oras

Telepono

Tokyo

Public Health Center ng bawat munisipalidad (Updated on Nov 29): Dahil naopen ang “Tokyo Fever Guidance Center(東京発熱相談センター)”, hindi na tumatanggap ng konsultasyon ang Public Health Center.

Weekdays

9 AM – 5 PM 

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

Call Center para sa Tokyo, Special districts, Hachioji at Machida (Updated on Nov 29): Nagbago ang pangalan nito sa “Tokyo Fever Guidance Center(東京発熱相談センター)”

Weekdays

5 AM – 9 PM

(bukas ng 24 oras sa Sabado, Linggo at Holiday)

24 oras, bukas rin sa Sabado, Linggo, at holidays

03-5320-4592

(Lahat ng lugar sa Tokyo)

(Updated on Nov 29): “Tokyo Fever Guidance Center, mula sa COCOA”

24 oras, bukas rin sa Sabado, Linggo, at Holidays 

Ang Phone Number ay ibibigay sa iyo sa COCOA kung may close-contact  sa maysakit 

Saitama

 

Public Health Center ng bawat munisipalidad (Updated on 12/3): dahil naopen ang “Saitama Consultation and Guidance Center(埼玉県受診・相談センター)”, hindi na tumatanggap ng konsultation ang Public Health Center. 

Weekdays

8:30 AM – 5:15 PM

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

(Updated on 12/3): Saitama Consultation and Guidance Center(埼玉県受診・相談センター) 

* Maaring kumunsulta sa doktor kung saang institusyon ka dapat pumunta at kung dapat ba o hindi magpatingin.  

9AM-5:30PM(Lunes-Sabado), bukas rin sa holidays 

048-762-802

(Updated on 12/3): Covid-19 Support Center

para sa mga taga-Saitama(県の新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター)

*Maaaring kumunsulta tungkol kung saang institusyon ka dapat magpatingin at tungkol sa mga karaniwang tanong tulad ng proteksyon laban sa pagkahawa ng COVID-19.

Tumawag dito kung sarado ang health center ng prefecture / siyudad.

24 oras, araw-araw

0570-783-770 

Chiba

Public Health Center ng bawat munisipalidad

(Updated on 11/29): Nagbago ang pangalan nito sa “Covid-19 Call Center” sa Chiba city(千葉市) at Funabashi city(船橋市), “Consultation and  Guidance Center” sa Kashiwa city(柏市). 

Weekdays

9 AM – 5 PM

(depende sa lugar)

9AM-7PM

(9AM-5PM sa Sabado, Linggo, Holidays, at New Year’s Holidays 12/29-1/3)

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

(Chiba City)043-238-9966

(Funabashi City)

047-409-3127

(Kashiwa City)

04-7167-6777

Hotlines para sa

mga taga-Chiba

Tumawag dito kung sarado ang health center ng prefecture / siyudad.

(Bukas ng 24 oras araw-araw)

0570-200-613

Kanagawa

Public Health Center ng bawat munisipalidad

(Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Yokosuka, Fujisawa, Chigasaki City, Samukawa Town)

(Updated on Nov 29): Sarado na ang “Call Center ng Public Health Center” noong Nov. 1st. 

Ang oras ay depende sa lugar.

Tignan ang listahan sa kanan para sa detalye.

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

Public Health Center maliban sa nakasulat sa taas (Updated on 11/29): Nagbago ang pangalan nito sa “Medical appointment Center(発熱等診療予約センター)”.

24 oras araw-araw

9AM-9PM (araw-araw)

0570-048-914

(2) Hotlines na tatawagan kapag may magaan na lagnat o ubo / kung may hinala na impeksyon (Updated on 11/29): Hotlintes na tatawagan kapag may karaniwan na tanong tungkol sa proteksyon laban sa pagkahawa ng COVID-19 o etc.

(May available na wikang banyaga sa Tokyo・ (Updated on 11/29): Saitama COVID-19 Center, Himawari, Japan Tourism Agency at AMDA)

     

Serbisyo

    Oras

Numero

  Wika

Tokyo

 

COVID-19 Call Center

9 AM – 10 PM

araw-araw

0570-550571

Hapon, Ingles, 

Intsik, Koreano

Medical Institution

Information Service “Himawari”

9 AM – 8 PM araw-araw

03-5285-8181

Ingles, Intsik,

Koreano, Espanyol,

Thai

AMDA

Multilingual Call Center

10AM-4PM(Weekdays)

03-6233-9266

Ingles (araw-araw)

(Updated on Nov 29): Madaling Hapon (araw-araw)

Intsik (Martes, Huwebes)

Koreano (Lunes)

Thai (Martes)

Tagalog (Lunes)

Espanyol (Miyerkules)

Portuguese (Biyernes)

Vietnamese

(2nd at 4th Miyerkules ng buwan)

Japan Tourism Agency

Call Center para sa mga bumibisita

sa Japan

24 oras

araw-araw

050-3816-2787

Hapon, Ingles,

Intsik, Koreano

 

Saitama

(Updated on Dec 3): Saitama International Association ”Call Center para sa mga dayuhan”

24 oras araw-araw

048-711-3025

Madaling Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Tagalog, Thai, Vietnamese, Indonesian, Nepali

Chiba

Call Center para sa

mga taga-Chiba

24 oras araw-araw

0570-200-613

Hapon

Kanagawa

COVID-19

Call Center

Weekdays

9 AM – 9 PM

045-285-0536

※Para sa mga

nakatira sa Yokohama : 

045-550-5530 

 

Hapon

(Updated on Dec 1): Covid-19 Call Center ng Yokohama City

24 oras araw-araw

045-550-5530

Hapon

Depende sa resulta ng konsultasyon, maaari kang patawagin sa Public Health Center na nasa Updated on Nov 29: Call Center nasa (1)

*(Updated May 24) Ang AMDA Multilingual Call Center ay nakatakdang magbukas hanggang ika-20 ng Mayo lamang. Gayunpaman, inanunsyo nila na sa pansamantala, ay magpapatuloy sila pagbibigay ng suporta para sa COVID-19.

* (Updated on Nov 29): Kapag tumawag ka sa “Hotlines para sa mga dayuhan” ng Saitama International Association, posibleng sila ang tatawag sa hotlines ng Saitama prefecture sa halip mo at magsasalin ng pag-uusap ninyo kung kinakailangan. 

Pumunta ng ospital

Kung tatawag sa Public Health Center (Updated on Nov 29): Call Center sa (1), tuturuan ka kung kailangan bang pumunta ng ospital o kung saang ospital dapat pumunta.

Kapag pupunta ng ospital, siguraduhin na nakasuot ng mask at kung maari, huwag sumakay sa pampublikong transportasyon.

(B)Tumawag sa kakaritsuke na doktor

Tumawag muna sa doktor na palaging pinupuntahan at may alam sa iyong sakit. Tatanungin ka ng doktor mo tungkol sa sintomas.

Titingnan at tuturuan ka kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng konsultasyon.

*Kung walang lokal PCR Center sa lokal na pamahalaan, sasabihan ka ng doktor na tumawag sa call center na nakasulat sa (A). Para sa mga detalye, tanungin mismo ang doktor.

タイトルとURLをコピーしました