Makakatanggap ng ¥100,000 ang mga nakarehistro sa Basic Resident Register

Magbibigay ang gobyerno ng ¥100,000 / tao bilang pinansyal na suporta (特別定額給付金 Tokubetsu Teigaku Kyuufukin)

Makakatanggap ba ako?

Ang mga makakatanggap ng pera ay mga taong nakarehistro sa Resident Registration System as of April 27, 2020. 

Ang sinumang may katayuan sa paninirahan ng 3 buwan o higit pa at may resident record, ay maaaring makakuha ng benepisyo.

Paano ako makakatanggap nito? 

  1. Papadalhan ka ng dokumento galing sa tinitirahan mong munisipalidad. 
  1. Isusulat sa aplikasyon na ito ang iyong bank information. Kinakailangan mo ring ipadala ang iyong ID at katibayan ng iyong bank information. 
  1. Ang pera ay ipapadala sa bangko mo. (Ipapadala sa head of household o pinuno ng sambahayan ang pera ng buong pamilya.)  

Ang mga taong merong “My Number Card” ay pwede ring mag-apply online.

Kailan ako makakatanggap?

Iba-iba ang simula ng proseso depende sa tinitirahang lugar. Ang deadline ng aplikasyon ay tatlong (3) buwan pagkatapos ng simula nito. Inaasahan na makapag simula ang pagpapadala ng pera sa May.

May kailangan ba akong ihanda na dokyumento?

Kasama ng dokyumento na ipinadala ng munisipalidad, ihanda ang mga sumusunod

  • Kopya ng ATM card o bank book para sa katibayan ng iyong bank information
  • Kopya ng 1 mula sa mga ito :
    Driver’s license, My Number Card, Alien Card(Updated on May 11)

MAG-INGAT sa mga MANLOLOKO! Nakumpirma na mayroong scam sa email at telepono. Ang munisipalidad ay hinding hindi magpapadala ng email sa personal na computer o smartphone. Hinding-hindi nila tatanungin ang iyong bank account o PIN sa telepono kaya dapat mag-ingat.

Para sa iba pang mga katanungan. 

Paano sagutan ang application form?(Updated on May 8)

Ang application form ay nakasulat sa Japanese.

(Karagdagang impormasyon noong May 25)

Ang Ministry of Internal Affairs and Communications ay gumawa ng isang sample kung paano sagutan ang application form. Tingnan dito ang Tagalog Version. 

Ang matatanggap na application form ay nakasulat sa Japanese lamang. Mangyaring sagutan ito gamit ang Japanese letters. Kapag hindi marunong pwedeng gumamit ng Roman alphabet. Ang format ng sample ay maaring may pagkakaiba sa application form na matatanggap galing sa munisipalidad.

Bilang karagdagan, sa taas ng unang pahina ng application form, mayroong bilog sa patlang ng “Householder (application / receiver)”. Gamitin ang iyong “inkan=seal” dito. Kapag wala kang inkan, maaring pumirma ka na laman. 

May katanungan kaba tungkol sa pagsagot ng form?

Panoorin ang video na ito para malaman kung paano sagutan ang application form. 

Paano pil-apan ang applikasyon para sa espesyal na maayos na benepisyo| 困った時の15秒動画 soeasy
Para maiwasan ang pagkalat ng bagong inpeksyon ng Corona Virus sa Japan at makapagbibigay ng sapat at agarang suporta s…

※Itong video ay gawa ng soeasy Co., Ltd. 

Special Cash Payments Call Center

Maaring kumonsulta sa call center na ito para sa mga katanungan.
(Updated on May 25 : Bago na ang telephone number at oras)

Telephone Number:03-5638-5855 0120-260020(toll-free)
Oras:9:00 – 18:30 (Sarado ng Sabado, Linggo, at Holidays) 9:00 – 20:00(Bukas din ng Sabado, Linggo at Holidays)

※Japanese lamang ang available na wika.

Basic Resident Register Call Center

Ang Ministry of Internal Affairs and Communications ay nag-bukas ng call center para sa mga katanungan ng mga foreigners na naninirahan sa Japan tungkol sa Resident Card at Basic Resident Register.

Telepono:
0570-066-630(Navidial)
03-6436-3605(Kapag tumatawag galing IP Phone o PHS)

Oras:
8:30 – 17:30

Bukas ng :
April 1, 2020 – March 31, 2021
(Sarado ng Sabado, Linggo, at Holidays)

Available na languages:
Japanese, English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Thai, Indonesian, Tagalog, Nepalese (11 na languages) 

タイトルとURLをコピーしました