Maaari kang humiram ng pera

Ang mga taong nabawasan ng kita dahil sa COVID-19 o nawalan ng trabaho ay maaaring humiram ng pera sa bansa. Kahit magkano man ang kita, maaari kang humiram nang walang interes at walang isang guarantor. Kahit ang mga dayuhan ay maaaring gumamit nito.

Mayroong dalawang uri ang suporta na ito. Ang isa ay para sa mga taong nabawasan ang kita at ang isa para sa mga taong nawalan ng trabaho.

Ang aplikasyon ay maaaring gawin sa Council of Social Welfare ng munisipyo na iyong tinitirhan. Maaari mong makita ang website ng Council of Social Welfare ng bawat prefecture mula sa link na ito.

都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会

Para mag-apply, mangyaring suriin ang Council of Social Welfare kung saan ka nakatira at kumunsulta doon. Sila ang magtuturo kung ano ang dapat gagawin.

litrato galing sa Ministry of Health, Labour and Welfare

“緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds” → para sa mga nabawasan ng kita

Sino ang pwedeng humiram?

Ang mga tao na ang kita ay bumaba dahil sa epekto ng COVID-19 (nabawasan o nawalan ng trabaho, atbp.) at nangangailangan agad ng pera para sa pang araw-araw na gastusin.

Magkano ang mahihiram na pera?

Mga may-ari ng negosyo o sa mga nangangailangan ng pera dahil sarado ang paaralan ng anak: maximum 200,000 yen

Others: 100,000 yen

Paano isauli ang pera?

Magsisimula ang pagbabayad sa loob ng isang taon. Ang deadline ng pagtubos (ang panahon mula sa pagsisimula ng pagbabayad hanggang sa pagtapos ng pagbabayad) ay sa loob ng 2 taon.

Wala itong interes at hindi kailangan ng guarantor.

* Kung patuloy kang mabawasan ng kita habang nagbabayad ka, maaaring hindi ka na magbayad.

“総合支援資金 (Sogo Shien Shikin) – General Support Funds”
→ para sa mga nawalan ng trabaho

Sino ang pwedeng humiram?

Ang mga taong nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 at nahihirapang mapanatili ang kabuhayan.

Magakano ang mahihiram na pera?

Isang tao sa sambahayan: maximum ¥150,000 / buwan

Dalawang tao o higit sa sambahayan: maximum ¥200,000 / buwan

Maari kang humiram ng pera hanggang 3 buwan.

Paano isauli ang pera?

Magsisimula ang pagbabayad sa loob ng isang taon. Ang deadline ng pagtubos (ang panahon mula sa pagsisimula ng pagbabayad hanggang sa buong pagbabayad) ay sa loob ng 10 taon.

Wala itong interes at hindi kailangan ng guarantor.

Hindi makakahiram ng pondo na ito kung hindi kukunsulta tungkol sa muling pagpapatayo ng kabuhayan (sa pamamagitan ng self-reliance consultation support service).

* Kung patuloy kang mabawasan ng kita kapag nagbabayad ka, maaari hindi ka na magbayad.

Mga kinakailangang dokumento

Para mag-apply, ang mga sumusunod na dokumento ay kinakailangan. Tanungin sa Council of Social Welfare ng munisipyo na iyong tinitirhan para sa mga detalye.

  • ID na magpapatunay ng identity  (driver’s license, atbp.)
  • Residence Certificate (juuminhyou) upang kumpirmahin ang sitwasyon ng sambahayan
  • Payslip o bankbook na magpapatunay na nabawasan ang sweldo / kita
Para sa karagdagang impormasyon tignan ang website ng Ministry of Health, Labour and Welfare

Japanese
Easy Japanese
English

タイトルとURLをコピーしました