Maaari kang humiram ng pera

Ang mga nabawasan ng kita o nawalan ng trabaho nang dahil sa COVID-19 ay maaaring humiram ng pera sa bansa

Magkanuman ang kita, maaaring humiram nang walang interes o guarantor. Kahit mga dayuhan ay maaaring gumamit nito.

Mayroong dalawang uri ng loans: isa ay para sa mga taong bumaba ang kita at isa pa para sa mga nawalan ng trabaho. Updated on Dec. 13, 2020: Maaaring mag-apply hanggang sa huling linggo ng Mayo. Updated on May.28, 2021: Maaaring mag-apply hanggang sa katapusan ng August.    

Ang aplikasyon ay maaaring gawin sa Council of Social Welfare ng iyong tinitirhang munisipyo. Maaari mong makita ang website ng Council of Social Welfare ng bawat prefecture mula sa link na ito:

都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会

*Updated on Jan. 22, 2021: Hindi na makakapag-apply pa sa Labour Bank at Post Office mula noong 9/30, 2020. 

*Tingnan ang website ng Ministry of Health, Labour and Welfare para malaman kung saan ang Council of Social Welfare sa inyong tinitirhang munisipyo. Sila ang magtuturo kung ano ang dapat na gawin.

“緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds” → para sa mga nabawasan ng kita

Sino ang maaaring humiram?

Mga bumaba ang kita dahil sa epekto ng COVID-19 (nabawasan o nawalan ng trabaho, atbp.) at nangangailangan agad ng pera para sa pang araw-araw na gastusin.

Magkano ang mahihiram na pera?

Hindi hihigit sa 200,000 yen kapag naaangkop sa alinmang kondisyon sa sumusunod:

 • May trabahador na kailangang mag-alaga ng anak dahil sarado ang paaralan ng anak dahil sa covid-19.
 • May nahawaan ng covid-19 sa pamilya
 • May nangangailangan ng pangagalaga sa pamilya
 • May 4 na miyembero sa pamilya
 • May trabahador na kailangang mag-alaga ng anak na pumapasok sa mababang paaralan o etc dahil sa posibleng sintomas ng covid-19.
 • May trabahador na kailangang mag-alaga ng anak dahil sarado ang paaralan ng anak dahil sa covid-19.
 • Bukod sa mga dahilan sa taas, kapag kailangan ng pera dahil nabawasan ang kita o nawalan ng trabaho.

Paano isasauli ang pera?

Magsisimula ang pagsasauli sa loob ng isang taon matapos makuha ang loan. 

Ang deadline ng pagtubos ay sa loob ng 2 taon mula sa simula ng pagsasauli.

Halimbawa, kapag makukuha ang pera mula sa ika-5 ng Mayo 2020, magsisimula ang pagsasauli sa ika-5 ng Mayo 2021, at ang deadline nito ay sa ika-5 ng 2023. 

Iba pa

Wala itong interes at hindi kailangan ng guarantor.

* Maaaring hindi na pagbayarin kung patuloy na nababawasan ang kita habang nagbabayad.

Saan maaaring mag-apply?

  “緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds” sa Council of social welfare sa munisipyo ng iyong tinitirahan.

*Natapos ang pagtanggap ng aplikasyon sa Labour bank at Post office noong 9/30, 2020.

Mahahanap ang Council of Social Welfare ng munisipyo na iyong tinitirahan sa Website ng Ministry of Health, Labour, and Welfare. Hanapin at kunsultahin sa Council of Social Welfare  ng iyong tinitirahan. 

*Depende sa Council of social Welfare ng munisipyo, maaari lamang ang pagkonsulta sa pamamagitan ng mail, o maaaring kailanganing magpareserba kung kailan bibisita. Siguraduhin muna sa website o telepono. 

Paano maaaring mag-apply?

Maaaring mag-apply ng  “緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds” sa Council of Social Welfare ng munisipyo (Updated on Dec. 4, 2020: Labour bank at post office) sa taas. Pagkatapos ng aplikasyon, may iskrining ng mga dokumento sa Council of Social welfare at ipapadala ang pera kapag pinayagan ang pagpapahiram.

Kailangan ng 4 na dokumento para sa aplikasyon. Updated on Dec. 4, 2020: “緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds” – Maari kang kumuha ng application form galing dito→Website ng Ministry of Health, Labor and Welfare(Hapon). Maaari ka ring kumuha ng application form mula sa Council of Social Welfare ng iyong tinitirhang munisipyo (I-check mo ang website o tumawag ka sa Council of Social Welfare).

 1. Application form para sa paghiram ng pera(借入申込書 kari-ire moushikomisyo): Ito ang dokumento para sa pag-apply sa “緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds”. Kailangang isulat ang pangalan, address, at iba pang pangunahing impormasyon ng hihiram ng pera. Kailangan pa ring sumulat kung gaano karaming pera ang gustong hiramin, kung paano isasauli, at kailangan ang impormasyon ng bank account mo at ng pamilya mo.
 2. Dokumento bilang pangangako sa pagsauli ng pera(借用書 Shakuyosyo):Ito ang dokumento para magpatunay ng iyong aplikasyon sa  “緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds” at para mangakong isasauli ang pera sa ideniside na paraan.
 3. Gabay sa Pagpapahiram:Dokumento na nagpapaliwanag sa kasunduan at panuntunan sa pag papahiram o “緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds”. Kailangang maintindihan ang laman ng dokumento bago purmirma.
 4. Dokumento na nagpapahayag na nabawasan ang kita(収入の減少状況に関する申立書 Shunyuno gensho ni kakawaru mositatesyo):Ito ang dokumento para magpaliwanag kung gaano karami nabawasan ng kita kaysa sa nakalipas dahil sa covid-19. 

Updated on Dec. 4, 2020: May ibang salin ng application form ang Kawaguchi City Council of Social Welfare at Tokyo International Communication Committee para sa mga hindi nakaiintindi ng Hapon.  

・Para sa Hapon-Ingles, Koreano, Intsik, Vietnamese, Portuges, Espanyol pindutin ito

・Para sa  Ingles-nepali pindutin ito (nasa kaliwa ang Ingles, nasa kanan ang Nepali)

Magsumite ng ID na magpapatunay ng pagkakakilanlan (driver’s license, atbp.), Certifacte of Residency(juuminhyou) upang kumpirmahin ang sitwasyon ng sambahayan,  Payslip o bankbook na nagpapatunay na nabawasan ang sweldo / kita kasama ang 4 na dokumento sa taas.

“総合支援資金 (Sogo Shien Shikin) – General Support Funds” → para sa mga nawalan ng trabaho

Sino ang maaaring humiram?

Mga nawalan ng trabaho at nahihirapang mapanatili ang kabuhayan nang dahil sa COVID-19 .

Magakano ang mahihiram na pera?

Mag-isa: hindi hihigit sa ¥150,000 / buwan

Dalawahan o higit na sambahayan: hindi hihigit sa ¥200,000 / buwan

Maari kang humiram ng pera hanggang sa 3 buwan.

Paano isasauli ang pera?

Magsisimula ang pagsasauli sa loob ng isang taon. Ang deadline ng pagtubos ay sa loob ng 10 taon mula sa simula ng pagsasauli.

Iba pa?

Wala itong interes at hindi kailangan ng guarantor..

* Kung patuloy na nababawasan ang kita habang nagbabayad, maaaring hindi na pagbayarin.

Saan maaaring mag-apply?

Maaaring mag-apply ng “総合支援資金 (Sogo Shien Shikin) – General Support Funds” sa Council of social welfare sa munisipyo ng iyong tinitirahan.

*Natapos ang pagtanggap ng aplikasyon sa Labour bank at Post office noong 9/30, 2020.

Mahahanap ang Council of Social Welfare ng munisipyo na iyong tinitirahan sa Website ng Ministry of Health, Labour, and Welfare. Hanapin at kunsultahin sa Council of Social Welfare sa iyong tinitirahan. 

*Depende sa Council of social Welfare sa bawat na munisipyo, maaari lang ang kunsulasyon sa pamamagitan ng mail, o maaaring kailangan magreserba kung kailan bibisita. Siguraduhin muna sa website o telepono. 

Paano maaaring mag-apply?

Maaaring mag-apply ng “総合支援資金 (Sogo Shien Shikin) – General Support Funds” sa Council of Social welfare sa taas. Maghanda ng kinakailangan na dokumento, gumawa ng application form, at magpasa sa council. Tanungin ang detalyeng paraan ng aplilkasyon at kinakailangan na dokumento sa Council of Social Welfare.

Updated on Dec. 4, 2020: “総合支援資金 (Sogo Shien Shikin) – General Support Funds” – Maari kang kumuha ng application form galing dito→Website ng Ministry of Health, Labor and Welfare(Hapon). Maaari ka ring kumuha ng application form sa Council of Social Welfare ng iyong tinitirhang munisipyo (Tignan ang website o tumawag sa Council of Social Welfare).

Updated on Dec. 4, 2020: May ibang salin ng application form ang Kawaguchi City Council of Social Welfare at Tokyo International Communication Committee para sa mga hindi nakaiintindi ng Hapon.  

・Para sa Hapon-Ingles, Koreano, Intsik, Vietnamese, Portuges, Espanyol pindutin ito

・Para sa  Ingles-nepali pindutin ito (nasa kaliwa ang Ingles, nasa kanan ang Nepali)

Kapag may hindi naiintindihan sa systema nito…, 

Maaaring tanungin sa Call Center tungkol ditong mga pondo.

 • ・Call Center para sa “総合支援資金 (Sogo Shien Shikin) – General Support Funds” at “緊急小口資金 (Kinkyuu Koguchi Shikin) – Temporary Loan Emergency Funds”. 

Phone number: 0120-46-1999

Oras: 9:00-21:00(bukas rin sa Sabado, Linggo, at Holidays)

*Hindi kailangang magbayad ng phone charge. 

Maitanong sa pamamagitan ng FAX o makita ang FAQ sa Website ng Ministry of Health, Labour, and Welfare sa baba. May salin sa Ingles, Espanyol, Portuges, Koreano, Intsik, Vietnamese, Updated on Dec. 4, 2020: Nepali, Burmese, Bengali ang page na ito.

生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。

Para sa karagdagang impormasyon tignan ang Ministry of Health, Labour and Welfare

Japanese

Easy Japanese

English

Updated on Dec. 4, 2020: Maaaring tumawag sa ilang munisipyo sa ibang wika para kumunsulta tungkol sa proseso ng aplikasyon. Tignan ang artikulo ng ”Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika”

タイトルとURLをコピーしました