Ang diksriminasyon ay hindi maaaring mangyari! Humingi ka ng tulong.

Nakaranas ka ba ng diskriminasyon dahil sa COVID-19? Huwag kimkimin ang problema at kumunsulta.

Ang kahit anumang diskriminasyon ay hinding hindi mapapayagan. Kumuha ng tamang impormasyon at manatiling kalmado.

Matagal na rin ang nakalipas simula nang kumalat ang COVID-19. Hindi mo ba naranasan at naging problema ang mga sumusunod? O may kakilala ka ba na namo-mroblema?

  • Nagtatrabaho ka sa ospital / nursing home at pagkatapos ng trabaho mo, iniiwasan ka ng mga tao para daw hindi sila mahawaan ng COVID-19 at nambabastos. 
  • Nagtatrabaho ka sa supermarket, convenience store o pharmacy at sinabihan ka ng masamang bagay tungkol sa COVID-19.
  • Nagtatrabaho ka sa industriya tulad ng transportasyon ng mga kalakal / imprastraktura at sinabihan ka na “huwag kang lumabas ng bahay!” habang nagta- trabaho ka o sinabihan ng masasama sa Internet.
  • Nagkaroon ka / may kapamilya na nahawaan ng COVID-19 at may tao sa paligid mo na pinagsasabi sa iba, o iniiwasan at binabastos ka. O kaya nilabas ang personal na impormasyon mo sa Internet at sinabihan ang mapanakit na bagay.
  • Pinanganak ka sa ibang bansa kaya sinasabihan ka na may COVID-19 kahit wala naman, at iba-iba pang kung anu-anong masasamang bagay dahil dito.

Sa kasamaang palad, ang mga nasa itaas ay nangyayari ngayon sa Japan. Gayunpaman, ang mga ito ay malinaw na diskriminasyon at hindi maaring payagan.

Hindi dapat magkaroon ng anumang diskriminasyon laban sa mga medikal na tauhan na nagta-trabaho ng maigi sa ospital araw-araw, o ang mga nagtatrabaho upang mapanatili ang pag-andar ng lipunan tulad ng nagbebenta ng mga pagkain o mga pang araw-araw na pangangailangan, o mga nagtatrabaho sa logistik at imprastraktura.

Ang virus mismo ang masama at ang kalaban natin. Hindi kasalanan ng taong nagkaroon ang COVID-19 o ang pamilyang nahawaan o ang lugar o bansa na tinitirahan nila. Huwag silang pagsabihan ng masama at pagsabihan sila ng mabuting mga pananalita.

Mahigpit na pinagtututol ng World Health Organization (WHO) ang pagtawag ng COVID-19 at iugnay sa pinanggalingan na bansa / lugar dahil ito ay nagsusulong ng diskriminasyon.

Mahigpit na pinagtututol ng World Health Organization (WHO) ang iugnay ang sakit na ito sa kahit anumang partikular na bansa o lugar.

Naranasan mo na ba ang diskriminasyon? Huwag mag-alala at may makikinig sa iyo. Kung may nakita ka o narinig na naging biktima ng diskriminasyon, humingi rin ng tulong. Ituro mo rin sa ibang tao ang pwedeng makunsultuhan na lugar na nasa ibaba.

Konsultasyon ng Ministry of Justice

Ang mga sumusunod na contact ng Ministry of Justice ay tutulungan ka paano malutas ang iyong mga alalahanin. Sila ay tutulong para maging tagapamagitan ng pag-uusap, gabayan ang mga taong lumabag ng karapatang pantao, at magpakilala ng institusyon na maaaring magbigay ng legal na payo. Tingnan ang poster na ito.

* Ang Legal Affairs Bureau at ang District Legal Affairs Bureau ay karaniwang may harap-harapan na konsultasyon tungkol sa karapatang pantao ngunit upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, sinuspende muna nila ito. Kumunsulta muna sa sumusunod na contact number / sa internet.

Foreign-language Human Rights Hotline

Ito ay para sa nais kumunsulta tungkol sa karapatang pantao pero nahihirapan na magsalita ng wikang Hapon. Maaari kang tumatawag kahit saan ka man sa Japan. Kung tatawag ka dito, ididirekta ka sa Legal Affairs Bureau o District Legal Affairs Bureau ng iyong lugar. Tingnan ang poster na ito.

Tel: 0570-090911
Oras: 9 AM – 5 PM Lunes hanggang Biyernes (maliban sa katapusan at bagong taon)
Wika: Ingles, Intsik, Koreano, Tagalog, Portuges, Vietnames, Nepali, Espanyol, Indonesian at Thai

※May bayad ang tawag sa call center. May translator na mamamagitan sa inyong pag-uusap.

Human Rights Counseling Service sa Internet

Pwedeng kumunsulta tungkol sa karapatang pantao sa Ingles o Intsik. Kapag isinulat at pinadala ang iyong konsulta gamit ang site sa ibaba, sasagutin ka nila via mail o telepono. Magagamit ito kahit saan ka man sa Japan.

Human Rights Counseling Service sa wikang Ingles
Human Rights Counseling Service sa wikang Intsik

Iba pang lugar na pwedeng makunsultahan

Multilingual Information Service ng Houterasu (Japan Legal Support Center) 

Nakaranas ka ba ng diskriminasyon sa trabaho o visa kaugnay ng COVID-19? Ang Houterasu (Japan Legal Support Center) ay tutulong para ituro ang legal na sistema dito sa Japan o para magpakilala ang legal na asosasyon na makakalutas ng problema. Tignan ang site na ito para sa karagdagang impormasyon.

Tele: 0570-078377
Oras: 9 AM – 5 PM (Lunes hanggang Biyernes)
Wika: Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Vietnames, Tagalog, Nepali at Thai
※May bayad ang tawag sa call center. May tutulong na translator na mamamagitan sa inyong pag-uusap.

Dahil humaba ang oras ng nasa loob ng bahay para umiwas sa COVID-19, naging biktima ka ba ng Domestic Violence (DV)? Ito ay karahasan ng asawa kagaya ng pananakit, mental na pang-aabuso, pagsasamantala sa pananalapi, o pagpilit ng isang bagay na hindi mo gusto. Kung sakali na ikaw ay biktima, tingnan ang artikulong ito para alam kung saan pwedeng kumunsulta.

Upang mawala ang diskriminasyon na kaugnay sa COVID-19, kailangan na may wastong kaalaman tungkol sa virus at sakit na ito. Maaring may mga kumakalat sa internet o sa iyong komyunidad na wala namang sapat na batayan o chismis lang. Basahin ang artikulong ito para sa tamang impormasyon (nasa Ingles) .

タイトルとURLをコピーしました