Mag-ingat sa Heat Stroke!

Labanan natin ang COVID-19 at Heat Stroke upang maging maayos at malusog ang ating summer.

Ayon sa nilabas na “New Normal Lifestyle”, kailangan pa rin nating magsuot ng mask. Ngunit dahil dito, kailangan natin na mag-ingat nang mas maigi sa heat stroke ngayong taon na ito. Alamin ang mga bagay tungkol sa pag suot ng mask at pag-exercise na dapat sundin para maiwasan ang heat stroke.

5 Bagay para labanan ang COVID-19 & Heat Stroke

  1. Iwasan ang mainit na panahon 

Kapag lalabas, iwasan ang mga maiinit na lugar at pumunta sa mga lilim at may magandang bentilasyon na lugar. Iwasan ang maiinit na araw at oras. Mahalaga rin na mag-suot ng mga preskong damit. 

Kapag nasa loob ng bahay, buksan ang air-con kapag mainit. Kahit bukas ang air-con, huwag kalimutan ang pagbubukas ng bintana o bentilador paminsan-minsan para mapalitan ang hangin sa loob ng kwarto. 

  1. Hubarin ang mask paminsan-minsan 

Maaring makasama sa katawan ang pagsusuot ng mask kapag mainit at humid. Kung nasa labas at may 2 metrong distansya sa ibang tao, hubarin ang mask. 

Tandaan at mag-ingat sa mga sumusunod na bagay sa mainit na panahon. 

・Mag-ingat nang mabuti kapag mainit at humid

・Kapag nasa labas, hubarin ang mask kapag may 2-meter na distansya ka sa ibang tao 

・Maaring iwasan ang mga bagay na nakakapagod. Siguraduhing may distansya ka muna sa ibang tao at hubarin ang mask at magpahinga. 

  1. Uminom ng tubig madalas

Uminom nang maraming tubig. Mainam na uminom ng 1.2 L na tubig kada araw. Bago maramdaman ang uhaw, kailangang uminom na kaagad ng tubig. Kapag pinawisan nang madami, mainam din na mag-intake ng maaalat tulad ng asin, atbp. 

  1. I-monitor ang kondisyon ng katawan araw-araw 

I-monitor nang maigi ang iyong kondisyon. Madalas na i-check ang iyong body temperature. Kapag masama ang pakiramdam, huwag piliting lumabas at siguraduhing magpahinga.

  1. Mag-exercise para lumakas ang katawan 

Inirerekomenda na mag-ehersisyo hanggang sa makaramdam ng “medyo mainit” o “medyo nakakapagod”. Depende sa iyong edad at kalusugan, inirerekomenda na mag-ehersisyo nang halos 30 minuto sa isang araw.

Kapag mageehersisyo

Ang pageehersisyo ay nakakatulong din para panatiliing malusog ang pisikal at mental. Bilang karagdagan sa 5 bagay sa taas, alamin sa baba ang mga mahahalagang bagay na dapat ingatan. 

I-check ang iyong kondisyon bago mag-exercise

Huwag mag-exercise kung ang alinman sa mga sumusunod ay nalalapat sa iyo:

  • May lagnat na lampas sa normal temperature mo 
  • May sintomas ng trangkaso tulat ng ubo o sakit ng lalamunan 
  • Nakakaramdam ng bigat ng katawan o nahihirapang huminga 
  • Hindi normal ang panglasa o pang-amoy 
  • Mabigat ang pakiramdam, madaling mapagod, atbp.

Tungkol sa pagsuot ng mask

Ininirekomenda na magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Ngunit kapag mage-exercise na may mask, maaring makalimutan na uminom ng tubig, tumaas ang iyong body temperature, at magka-heat stroke. Kapag nahihirapang huminga, hubarin ang mask at magpahinga. Gayundin, ang page-exercise na may mask ay nakakasama sa iyong katawan. Huwag masyadong pahirapan ang sarili. Medyo bawasan ang pag-exercise tulad ng pagbabawas ng speed ng pagtakabo. 

Dapat ingatan sa klase ng ehersisyo

Maglakad o mag-jogging sa mga oras at lugar na hindi matao. Hangga’t maari, gawin ito nang mag-isa o kasama ng konting tao. Kapag may makakasalubong na tao, siguraduhing may distansya kayo.
Maaring manood na lamang ng training at yoga video sa online at isagawa ito sa hindi mataong lugar. Mahalaga ring i-vent at i-monitor nang maigi ang temperature ng kwarto. Iwasan ang mataas na temperature at humidity ng kwarto.

Labanan natin ang COVID-19 at heat stroke!

Mainam na ipagpatuloy ang “5 Bagay para labanan ang COVID-19 at Heat Stroke” habang unti-unti nating ibalik ang normal nating buhay. Malamang na maging isang napakainit at napakahumid na summer ngayong taong ito. Mag-ingat tayo nang mabuti sa kalusugan at iwasan nating magkasakit ngayong summer!

タイトルとURLをコピーしました