Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika

May problema ka ba tungkol sa COVID-19? Basahin ang artikulong ito para malaman ang mga lugar na puwedeng konsultahin sa gamit ang iba’t ibang wika. 

*Kapag may alalahanin sa impeksyon ng COVID-19, tingnan ang artikulong ito.

*Tingnan ang mga susunod na artikulo tungkol sa working conditions o human rights;

Hindi ka ba tina-trato ng mabuti sa trabaho mo dahil isa kang dayuhan? Ilegal iyan!

Ang diskriminasyon ay hindi maaaring mangyari! Humingi ka ng tulong.

Konsultasyon para sa lahat

AMDA International Medical Information Center

Puwedeng kumonsulta dito kung may pag-alaala tungkol COVID-19.

 • Phone number: 03-6233-9266
 • Language: English, Chinese, Korean, Filipino, Thai, Spanish, Vietnamese, and Portuguese
 • Open hours: (5/24 Updated) Mon. – Fri. 10:00~15:00

*Ang konsultasyon ay libre, maliban sa calling fees.

Tingnan ang mga susunod para sa mga detalye; website, Facebook page

Konsultasyon sa telepono para sa mga dayuhang manggagawa

Konsultasyon para sa mga dayuhang nagtatrabaho dito sa Japan.

Phone number: Magkaiba ang number depende sa mga wika.

 • Language: English, Chinese, Portuguese, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Burmese, Nepali
 • Open hours: Mon. – Fri,  10:00~12:00, 13:00~15:00
 • *Magkaiba din ang available na wika depende sa araw. 

Ang konsultasyon ay libre, maliban sa calling fees. Ang mga calling fees ay 8.5 yen / 180 seconds mula sa landline, 10 yen / 180 seconds mula sa cell phone (tax included).

Tingnan ito para sa mga detalye.     

Hotline sa telepono para sa pagkonsulta tungkol sa mga kondisyon sa paggawa

Puwedeng kumonsulta dito tungkol sa working conditions sa pamamagitan ng inyong wika kapag sarado na ang Labor Office. Ito din ay libre.

 • Phone number: Magkaiba ang phone number depende sa mga wika.
 • Language: Japanese, English, Chinese, Portuguese, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Burmese, Nepali, Korean, Thai, Bahasa Indonesia, Khmer, Mongolian
 • Open hours: Mon. – Fri. 17:00~22:00 / Weekends and Holidays  9:00~21:00

*Magkaiba ang araw depende sa mga wika.

Libre ang konsultasyon at calling fees.

Tingnan ito para sa mga detalye.       

JNTO Call Center

Ang call center na ito ay para sa mga foreign tourists na may mga urgent problem. Ito ay bukas 24 oras at 365 na araw. Puwedeng kumonsulta dito tungkol sa cancelletion fee ng mga hotel atbp, o mga problema sa inyong kalusugan. 

 • Phone number: 050-3816-2787
 • Language: English, Chinese, Korean, Japanese
 • Open hours: 24 hours / 365 days

*Ang konsultasyon ay libre, maliban sa calling fees.

Tingnan ang leaflet na ito para sa mga detalye.

Hotline para sa Karapatang Pantao ng mga Dayuhan

Puwedeng kumonsulta dito sa pamamagitan ng inyong wika kapag nakakaranas ng diskriminasyon o pang-aapi dahil sa COVID-19.

 • Phone number: 0570-090911
 • Language: English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietnamese, Nepali, Spanish, Bahasa Indonesia, Thai
 • Open Hours: Mon. – Fri. 9:00~17:00

*Ang konsultasyon ay libre, maliban sa calling fees.

Tingnan ito para sa mga detalye.

Yorisoi Hotline

Ang libreng hotline na ito ay para sa mga taong may problema.

 • Phone number: 0120-279-338(*Ang mga nakatira sa Iwate, Miyagi, o Fukushima prefecture, tumawag sa 0120-279-226)

*Paki-press ang 2 pagkatapos marinig ang paunang paliwanag para sa multilingual service.

 • Language: English, Chinese, Korean, Tagalog, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese, Nepali, Bahasa Indonesia
 • Open hours: Everyday, 10:00~22:00

*Magkaiba ang schedule depende sa mga wika.
*Libre ang konsultasyon at calling fees.

Tingnan ito para sa mga detalye.

Maaari ding kumonsulta sa pamamagitan ng Facebook messenger. 

Tokyo

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents TOCOS 

Ang consultation center na ito ay pinatatakbo ng Tokyo Metropolitan Government. Puwedeng ikonsulta ang mga pag-aalala o problema tungkol sa COVID-19 sa inyong wika nang libre. 

 • Phone number: 0120-296-004
 • Language: Simple Japanese, English, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Bahasa Indonesia, Tagalog, Thai, Portuguese, Spanish, French, Khmer, Burmese
 • Open hours: Mon. – Fri.  10:00~17:00

*Libre ang konsultasyon at calling fees.

Tingnan ang leaflet na ito para sa mga detalye. 

Saitama

Sentro ng Impormasyon at Suporta para sa mga banyagang naninirahan sa Saitama

Ang mga dayuhang nakatira sa Saitama prefecture ay puwedeng kumonsulta tungkol sa mga  pang-araw-araw na problema.

 • Phone number: 048-833-3296
 • Language: English, Spanish, Chinese, Portuguese, Korean, Tagalog, Thai, Vietnamese, Simple Japanese
 • Open hours: Mon. – Fri. 9:00~16:00

Tingnan ang leaflet na ito para sa mga detalye. 

Chiba

Chiba International Center

Ang mga dayuhang nakatira sa Chiba prefecture ay puwedeng kumonsulta tungkol sa mga  pang-araw-araw na problema.

 • Phone number: 043-297-2966
 • Language: English, Chinese, Korean, Thai, Nepali, Hindi, Tagalog, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Russian, Bahasa Indonesia
 • Open hours: Mon. – Fri. 9:00~12:00/13:00~16:00

*Ang konsultasyon ay libre, maliban sa calling fees.

Tingnan ito para sa mga detalye.

Kanagawa

Multilingual Support Center Kanagawa

Ang mga dayuhang nakatira sa Kanagawa prefecture ay puwedeng kumonsulta tungkol sa mga  pang-araw-araw na problema.

 • Phone number: 045-316-2770
 • Language: English, Chinese, Tagalog, Vietnamese, Spanish, Portuguese, Nepali, Thai, Korean, Bahasa Indonesia, Simple Japanese
 • Open hours: Mon. – Fri. 9:00~12:00/13:00~17:15

*Magkaiba ang schedule depende sa mga wika.

*Ang konsultasyon ay libre, maliban sa calling fees.

Tingnan ito para sa mga detalye. 

タイトルとURLをコピーしました