Mag-ingat sa “pagod sa COVID-19”

Mag-ingat sa “pagod sa COVID-19”! Ano ang dapat ingatan kapag nalulungkot

Hindi ka ba nalulungkot habang naapektuhan na COVID-19?

Kung nakaramdam ka ng pag-aalala, hindi ka nagiisa.

Maliban sa pag-alala sa pagkalat ng COVID-19 mismo, ang pagod na naidudulot sa pagpapanitili sa bahay o pagtatrabaho sa bahay, pag-aalala sa pinansyal na mga bagay at mental na stress ay tinatawag na “pagod sa COVID-19”. Ang mga sintomas ay ang sumusunod. Maaring icheck kung ilang sintomas ang nararamdaman mo.

 • Palaging may kaba na mahahawaan ang sarili
 • Hindi ka makakapag-concentrate sa iyong trabaho
 • Naiirita ka dahil hindi mo alam ano ang mangyayari
 • Natatakot kang mag-isa sa bahay  atbp.

Paano nga ba mapipigilan ang “pagod sa COVID-19”?

Ang tatlong punto ay “Ayusin ang lifestyle rhythm”, “Makikipaghalubilo sa mga tao”, “Huwag isahin at kumunsulta sa iba”.

Ayusin ang lifestyle rhythm

Ang pag-aayos sa lifestyle rhythm ay nakakatulong sa pagpapagaan ng pakiramdam.

Ingatan ang tatlong bagay sa baba para maging maayos ang lifestyle rhythm.

 • Gumising, kumain at matulog sa parehong oras araw-araw

Bukod dito, magtakda ng schedule ng oras para sa pang-araw-araw na mga gawain tulad ng paghugas ng mukha, pagsipilyo ng ngipin, trabaho at pag-aaral.

 • Kumain ng mabuti at mag-ingat sa pag-inom ng alak

Lalong mahalaga ang almusal para mapanatili ang orasan ng katawan. Iwasan ang alkohol sa araw at sa huli ng gabi upang makatulog nang maayos sa gabi.

 • Magpasilaw sa araw

Ingatan ang mataong lugar at mag-ehersisyo, magpalipas ng oras sa loob ng bahay o malapit sa bintana, at magpasilaw sa araw. Kung magpasilaw ng hindi bababa sa dalawang oras, makakapagpakalma ito.

Makikipaghalubilo sa mga tao

Ang pakikipag-usap sa mga tao ay nagpapagaan sa pakiramdam.

Mabuti na magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa ibang tao araw-araw.

 • Manatiling nakikipag-ugnay sa online o sa pamamagitan ng telepono

Makipag-usap sa mga tao gamit ang video call (Zoom, LINE, FaceTime, atbp.) at makipag-chat.

 • Pag-aalaga sa komunikasyon sa mga kasama sa bahay.

Maging mabuti sa kasama mo para maging mas madali para sa inyong pananatili. Kung may problema kagaya ng Domestic Violence, kumunsulta sa eksperto. Pwedeng tumawag sa telepono sa baba.

Huwag isahin at  kumunsulta sa iba

Ang gobyerno, lokal na pamahalaan at NPO ay mayroong serbisyo para sa konsultasyon sa telepono.

Ang mga serbisyong ipinakilala sa ibaba ay magagamit sa mga wika maliban sa Hapon. Mangyaring huwag isahing ang problema at pakisabi sa iyong mga alalahanin.

Kapag may problema, kumonsulta gamit ang wikang banyaga na pinakilala namin sa artikulong “Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika”. Pakitingin rin dito.

Yorisoi Hotline
 • Pwedeng kunsulathin: Pangkalahatang konsultasyon sa buhay, mental na kalusugan, domestic violence, atbp
 • Website: https://www.since2011.net/yorisoi/n2/
 • Telepono: 0120-279-338 (Pakipindot ng 2 para sa wikang banyaga)
 • Facebook (Messenger) :https://www.facebook.com/yorisoi2foreign
 • Oras: 10 am to 10 pm araw-araw
 • Wika: Ingles, Intsik, Koreano, Thai, Tagalog, Espanyol, Portuges, Vietnamese, Nepalese, Indonesian (Pakitingin sa calendar na nasa site para sa schedule ng iba’t ibang wika, pwede rin ang ibang wika kung tanungin)
 • Libre ang konsultasyon at ang tawag mismo
TELL Japan
 • Pwedeng kunsulathin: Mental na kalusugan
 • Website: https://telljp.com/
 • Telepono: 03-5774-0992
  • ※Depende sa oras, ang suporta ay chat lamang. Maaaring ma-access ang chat mula sa itaas na URL
 • Oras: Araw-araw, nakalagay sa website ang pinakabagong schedule
 • Wika: Ingles(pwede rin ang ibang wika kung tanungin)
 • Libre ang konsultasyon pero may bayad ang tawag
DV Hotline Plus

Kung may problema sa domestic violence, pakitingin sa artikulong : “Biktima ka ba ng Domestic Violence (DV) o pang-aabuso ng iyong asawa o kasintahan?”

Pwede rin kumunsulta sa DV Hotline Plus ng gobyerno.

 • Website: https://soudanplus.jp/index.html 
 • Telepono: 0120-279-889
 • Mail: Maaring magpadala sa site sa itaas
 • Chat: Maaring magpadala sa site sa itaas
 • Oras: 24 oras araw-araw, and chat ay 12 pm hanggang 10 pm
 • Wika: Ingles, Tagalog, Thai, Espanyol, Intsik, Koreano, Portuges, Nepalese, Vietnamese, Indonesian
 • Libre ang konsultasyon at ang tawag mismo
タイトルとURLをコピーしました