“5 eksena” kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon at paraan kung paano mag-enjoy kumain nang maligtas.

Ipinakilala ng Subcommittee on Novel Coronavirus Disease Control ang “5 eksena” na maaaring magdulot ng maramihang pagkahawa, at “paraan para mabawasan ang panganib ng pagkahawa sa oras ng pagkain”.

Kailangang iwasan ang pagkakaroon ng “cluster” o pagkumpol ng mga tao para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Isiniwalat ng mga pagsusuri sa clusters ang “5 eksena” na nagpapataas ng panganib ng pagkahawa.

Nagkakaroon din ng clusters lalo na sa oras ng pagkain na may pag-iinom.

Kaya, narito ang mga paraan kung paano mag-enjoy kumain o uminom nang hindi tumataas ang panganib ng pagkahawa:

“5 eksena” kung saan tumataas ang panagnib ng pagkahawa

 1. Mga pagtitipon na may pag-inom ng alak

Kapag nakainom, nababawasan ang pagkaalisto at lumalakas ang boses.

Tumataas ang panganib ng pagkahawa lalo na kapag maraming tao ang nasa isang masikip na lugar sa loob ng mahabang oras.

Tumataas din ang panganib ng pagkahawa sa pagsasalo sa paggamit ng chopsticks o baso.

 1. Pag pista kasama ang maraming tao sa mahabang oras

Tumataas ang panganib ng pagkahawa sa pagkain o pag-inom sa mga bar o night club.

Huwag magtagal sa pagkain ng hapunan.

Bukod dito, nilalakasan ang boses kapag kumakain at umiinom kasama ang maraming  tao (5 o higit pa).

Tumataaas ang panganib ng pagkahawa sapagkat mas madalas ang pagtalsik ng laway dahil sa pag-uusap.

 1. Pag-uusap nang walang face mask

Tumataas ang panganib ng pagkahawa kapag nakikipag-usap nang malapitan nang walang face mask.

Sa katunayan, may mga kaso kung saan na-infect dahil sa pagkaraoke nang walang face mask.

Kailangan ding mag-ingat sa loob ng kotse o bus.

 1. Pamumuhay nang magkasama sa isang masikip na lugar

Ang pagsasalo ng ilang tao sa isang saradong lugar sa mahabang oras ay nagdaragdag din ng panganib ng pagkahawa.

May mga naiulat na kaso ng pagkahawa sa mga silid tulugan at common areas tulad tulad ng banyo.

 1. Paglipat

Nakakapagpataas din ng panganib ng pagkahawa sa paglipat ng lugar. Halimbawa ay ang pagpunta kung saanman sa breaktime sa trabaho.

May mga naiulat na kaso ng pagkahawa sa silid pahingahan, smoking areas, at silid bihisan. 

Paraan para mabawasan ang panganib ng pagkahawa sa oras ng pagkain

 • Kapag umiinom ng alak, sundan mga ito: ①uminom nang kauntiang tao sa maikling oras, ②uminom lamang kasama ang kasalukuyang kasamang grupo, ③huwag uminom nang marami at huwag uminom sa iba’t ibang bar atbp, uminom nang sapat laman.
 • Huwag magsalo ng chopsticks o baso. Gamitin ang sariling chopsticks o baso. 
 • Umupo nang nakapahilis sa katapat (Iwasan umupo sa harap o tabi ng kasama).
 • Suotin ang face mask kapag makikipag-usap (Ang Face shield o mouth shield ay hindi umanong mabisa sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit)
 • Pumunta sa mga restaurant na nagpapatupad ng mga hakbang kagaya ng ventilation para maiwasan ang pagkahawa. 
 • Huwag lumabas o sumama sa iba kapag masama ang pakiramdam.

Sa mga dayuhan

May mga kaso ng clusters na may kaugnayan sa mga dayuhan.

Ang mga halimbawa ay ang malakihang party bilang espesyal na pagdiriwang ng katutubong bansa, restaurant na may alak kagaya ng pub, lugar ng trabaho, at dormitoryo. Mag-ingat at gawin ang mga hakbang pangontra sa pagkalat ng sakit lalo sa mga ganitong lugar.

Kailangan ding mag-ingat sa ilang kagawian tulad ng pagyakap.

Tungkol sa mga bagay na kinakailangan sa pamumuhay, tingnan ang artikulong ito:  “Paano iwasan ang pagkalat ng COVID-19?” 

Kapag masama ang nararamdaman mo, kumonsulta sa medical institute.

Sa artikulong “Kapag masama ang pakiramdam : Call Center para sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama”, ipinakikita ang mga call center na tinatakbo ng mga lokal na pamahalaan sa Tokyo Metropolitan area.

Ipinalabas ang mga multilingual flyer sa website ng Cabinet Secretariat.

Maliban sa mga content na ipinaliwanag dito, may mga iba pang impormasyong puwedeng sanggunian kontra impeksyon.

タイトルとURLをコピーしました