Natapos na ang Aplikasyon para sa JPY100,000 Ayuda sa Buong Munisipalidad sa Japan

Sarado na ang Aplikasyon para sa JPY100,000 Ayuda sa Lahat ng Munisipalidad sa Japan

Ang JPY100,000 ayuda ay ipinatupad bilang isang hakbang pangkabuhayan laban sa COVID-19. Ito ay ang pagbibigay ng Gobyerno ng Japan ng JPY100,000 sa bawat isa. Sarado na ang aplikasyon sa lahat ng munisipalidad kaya hindi na maaaring mag-apply mula ngayon.

Mag-ingat sa panloloko! 

Kamakailan lamang, may lumalaganap na email mula sa【info_★_soumu.go.jp】(ang ★ doon ay @) at kung saan may nakasulat na “Mamimigay ng ikalawang ayuda”. Ito ay maling impormasyon at hindi totoo. Kung nakatanggap man ng ganitong email, mangyaring iwasan ang pagpindot at pagbukas ng link, at burahin kaagad ang email. 

Ang Gobyerno o Administrasyon ay hindi nagpapadala ng email patungkol sa JPY100,000 ayuda. 

Bukod doon, hinding-hindi isasagawa ng munisipalidad at Ministry of Internal Affairs and Communications ang alinman sa ibaba:

・Pag-ooperate ng ATM 

・Paghihingi ng pera bilang kabayaran para matanggap ang ayuda 

・Pagpapadala ng email na humihiling ng pagpindot sa kalakip na URL 

⚠Huwag ipaalam sa iba ang iyong bank account number, PIN o password, My Number at huwag ding ibigay sa iba ang iyong passbook at cash card!

〈Kung nakatanggap man ng kahina-hinalang email o tawag at kung may hinala tungkol sa panloloko, mangyaring kumunsulta sa ibaba: 〉

 • Consumer Hotline (gagabayan kayo ng pinakamalapit na consumer center)
  Numero: 188 (panlahatan sa buong Japan)
  Reception Hour: Iba-iba ito depende kung saan kasulukuyang nakatira. Inirerekomenda na tumawag mula 09:00 hanggang 17:00. 
  ※ Wikang Hapon lamang
 • Munisipalidad kung saan kayo nakatira o pinakamalapit na police station
 • Itinalagang telepono para sa pagkonsulta sa pulis
  Numero: #9110
  Reception Hour: 08:30~17:15 (Mula Lunes hanggang Biyernas lamang. Iba-iba ito depende kung saan nakatira)
  ※ Karamihan ay wikang Hapon 
 • Itinalagang telepono para sa kokonsultang dayuhan
  Numero: 03-3503-8484
  Reception Hour: 08:30~17:15 (Mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

Mayroon pang ibang website na katulad nito

Kung mayroong agam o gustong kumunsulta tungkol sa COVID-19, tingnan ninyo ang mga artikulo sa ibaba (maaaring basahin sa iba’t ibang wika): Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika.

タイトルとURLをコピーしました