Bạn có bị đối xử bất công trong công việc vì là người nước ngoài? Việc đó là vi phạm pháp luật!

 Do ảnh hưởng của Covid-19 mà tình hình kinh doanh của công ty xấu đi, vì là người ngoại quốc nên bạn bị đối xử bất lợi hơn người Nhật. Việc đó vi phạm pháp luật.

 Theo Bộ lao động và Phúc lợi các nhà doanh nghiệp phải đối xử bình đẳng giữa người nước ngoài và người Nhật theo các điều dưới đây:

  • Khi cho nhân viên nghỉ do tình trạng công ty thì phải trả tiền hỗ trợ nghỉ cho người nước ngoài giống như người Nhật.
  • Khi phải nghỉ làm vì trường học của con nghỉ, được sử dụng ngày phép có lương giống như lao động người Nhật. 
  • Tiền trợ cấp mà nhà nước trả cho doanh nghiệp để duy trì việc tuyển dụng nhân sự được sử dụng cho cả người Nhật và người lao động nước ngoài .
  • Việc sa thải không phải là việc doanh nghiệp có thể tùy tiện quyết định. Khi doanh nghiệp quyết định sa thải lao động người nước ngoài phải dựa trên quy định giống với lao động người Nhật. 

 Nếu trong trường hợp bị đối xử bất lợi so với người Nhật, gặp khó khăn trong công việc có thể tư vấn tại Cục lao động gần nhất, Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động, Hellowork( Trung tâm giới thiệu việc làm).

 Tại Cục lao động, có thể được tư vấn về công việc hay khó khăn trong công việc mà không biết có thể nhận tư vấn ở đâu.

 Tại Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động bạn có thể được tư vấn về tiền trợ cấp nghỉ việc, nghỉ phép có lương, luật sa thải, những khoản tiền khác, thời gian lao động…các điều khoản lao động. 

 Tại Hellowork(Trung tâm giới thiệu việc làm) bạn có thể được tư vấn về cách tìm việc, giới thiệu việc làm, cách nhận trợ cấp bảo hiểm khi nghỉ việc.

 Khi muốn nhận được tư vấn của Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động hãy liên lạc tới Đường dây tư vấn cho người lao động nước ngoài hoặc Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động. Họ sẽ lắng nghe câu chuyện và tư vấn cho bạn về luật hoặc nơi cần phải tư vấn kế tiếp. Hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp với Cục lao động địa phương hay Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động.

Khi muốn nhận tư vấn của Hellowork, hãy xem bài viết này. Bài viết giới thiệu các Hellowork có sử dụng tiếng nước ngoài tại các địa phương. 

Số điện thoại tư vấn cho người lao động nước ngoài

Là cổng thông tin tư vấn bằng ngoại ngữ do bộ Lao động và Phúc lợi thiết lập. Giới thiệu Pháp lệnh hoặc các cơ quan liên quan về vấn đề điều kiện lao động. Gọi từ điện thoại cố định tính 8.5 yên /180 giây(đã bao gồm thuế). Gọi từ điện thoại di động tính phí 10 yên/180 giây(đã bao gồm thuế). Nghỉ tư vấn 29/12~3/1 hàng năm.

Cập nhật 11/5: Số lượng ngôn ngữ tư vấn đã tăng lên. Thời gian thiết lập có một vài thay đổi. 
※Do sự lan rộng của Covid-19 mà số lượng tư vấn tăng lên, hình thức cổng thông tin thay đổi, dựa theo Tuyên bố tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra trường hợp không đối ứng do thiếu nhân lực. Khi gọi điện nhưng không kết nối được, hãy đợi một chút hoặc gọi lại vào ngày khác. 

Ngôn ngữ Ngày thiết lập Thời gian thiết lập SĐT
Tiếng Anh Thứ 2~Thứ 6 10:00~15:00(Trừ 12:00~13:00) 0570-001701
Tiếng Trung 0570-001702
  Tiếng Bồ Đào Nha 0570-001703
Tiếng Tây Ban Nha 0570-001704
Tiếng Philipin Thứ 3,4,5,6 0570-001705
Tiếng Việt Thứ 2~Thứ 6 0570-001706
Tiếng Myanma Thứ 2, Thứ 4 0570-001707
Tiếng Nepal Thứ3,5 0570-001708
Tiếng Hàn Thứ 2,5,6 0570-001709
Tiếng Thái Thứ 4 0570-001712
Tiếng Inđonesia 0570-001715
Tiếng Cambodia
(tiếng Khmer)
0570-001716
Tiếng Mông Cổ Thứ 5 0570-001718

Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động

Là cổng thông tin tư vấn bằng tiếng nước ngoài Do Bộ lao động và Phúc lợi thực hiện dưới hình thức ủy thác. Tiếp nhận tư vấn trong Thời gian Đường dây tư vấn cho người lao động nước ngoài không hoạt động hay Cục lao động・Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động đóng cửa, Thứ 7. CN, ngày lễ. Tư vấn miễn phí trên toàn quốc. Giới thiệu về luật pháp, các cơ quan liên quan đến vấn đề điều kiện lao động. Có thể Gọi từ điện thoại di động. Nghỉ 29/12~3/1 hàng năm.

Cập nhật 11/5: Số ngôn ngữ tư vấn tăng lên, SĐT đã được thay đổi

Ngôn ngữ Ngày thiết lập Thời gian SĐT
Tiếng Nhật

Thứ 2~ Chủ nhật
Ngày thường(Thứ 2~Thứ 6)17:00~22:00

Thứ 7, CN, ngày lễ9:00~21:00
0120-811-610
Tiếng Anh 0120-531-401
Tiếng Trung 0120-531-402
Tiếng Bồ Đào Nha 0120-531-403
Tiếng Tây Ban Nha Thứ 3, 5, 6, 7 0120-531-404
Tiếng Philipin Thứ 3, 4, 7 0120-531-405
Tiếng Việt Thứ 4, 6, 7 0120-531-406
Tiếng Myanma Thứ 4, Chủ nhật 0120-531-407
Tiếng Nepal 0120-531-408
Tiếng Hàn Thứ 5, Chủ nhật 0120-613-801
Tiếng Thái 0120-613-802
Tiếng Indonesia 0120-613-803
Tiếng Cambodia
(Tiếng Khmer)
Thứ 2, Thứ 7 0120-613-804
Tiếng Mông Cổ 0120-613-805

Bạn cũng có thể trực tiếp liên hệ tới Cục lao động địa phương hay Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao

 Tại Cục lao động và Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động của Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba có tư vấn bằng tiếng nước ngoài.

Cập nhật 11/5: Thay đổi thời gian và ngôn ngữ tư vấn. Bài viết có ghi thông tin liên hệ của “Bộ phận tư vấn cho người lao động nước ngoài ”Cục lao động địa phương Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động
Cập nhật 28/6: Ngày thiết lập có một vài thay đổi

Click vào “Nơi tiếp nhận” sẽ chuyển tới Google map, bạn có thể xem địa chỉ Cổng tư vấn 。Tuy nhiên để phòng tránh sự lây lan của Covid-19 trong thời gian ban bố Tình trạng khẩn cấp (đến 31/5) nên tránh đi tới Địa điểm tư vấn, hãy gọi điện thoại, sau khi dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp. Hãy gọi điện đặt trước thời gian tư vấn tại điểm tư vấn.

Tokyo

Địa điểm tư vấn Ngôn ngữ Ngày thiết lập Thời gian SĐT
Tokyo Bộ Phận giám sát tiêu chuẩn lao động(Tầng 13) Tiếng Anh Thứ 2,6 10:00~16:00 (Nghỉ 12:00~13:00) 03-3816-2135
Tiếng Trung Thứ 2, 3,5
Tiếng Philipin Thứ 3,4,6
Tiếng Việt Thứ 2,3,4, 6
Tiếng Nepal Thứ 3,5
Tiếng Cambodia
(Tiếng Khmer)
Thứ 4
Tiếng Mông Cổ Thứ 5
Shinjuku- Bộ Phận giám sát tiêu chuẩn lao động(Tầng 4) Tiếng Anh Thứ 3 03-5338-5582
Tiếng Trung Thứ 3,5,6
Tiếng Myanma Thứ 2
Tiếng Hàn Thứ 2,5,6
Tiếng Thái Thứ 4
Tiếng Indonesia Thứ 4

Kanagawa

Điểm tư vấn Ngôn ngữ Ngày thiết lập Thời gian SĐT
KanagawaCục lao động
Bộ phận giám sát tiêu chuẩn lao động


(Tầng 8)
Tiếng Anh Thứ 2 9:00~16:00(Nghỉ 12:00~13:00) 045-211-7351
Tiếng Tây Ban Nha Thứ 3,5
Tiếng Bồ Đào Nha Thứ 4, 6
Bộ phận giám sát tiêu chuẩn lao động Atsugi
(Tầng 5)

Tiếng Tây Ban Nha
Thứ
2,4,6
9:30

17:0016:30(Nghỉ 12:00~13:00)
046-401-1641
Tiếng Bồ Đào Nha

Saitama

Điểm tư vấn Ngôn ngữ Ngày thiết lập Thời gian SĐT
Cục Lao động-Bộ phận giám sát tiêu chuẩn lao động Saitama(Tầng 15) Tiếng Anh Thứ 3,4,5,6 9:00

16:30
(
Nghỉ 12:00~13:00)
048-816-3596
Tiếng Trung Thứ 2,3,4,5 048-816-3597
Tiếng Việt Thứ 2,3,5,6 048-816-3598

Chiba

Địa điểm Ngôn ngữ Ngày thiết lập Thời gian SĐT
Chiba- Cục lao động – Phòng tiêu chuẩn lao động – Bộ phận giám sát
Tiếng Anh

Thứ 3,5
9:30~17:00
(
Nghỉ 12:00~13:00)
043-221-2304
Funabashi – Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động
Tiếng Trung

Thứ 2,5
047-431-0182
Kashiwa – Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động
Tiếng Việt

Thứ 3,5
04-7163-0246

Xem thông tin tại website dưới

Thông tin về Covid-19 cho người nước ngoài – Hướng dẫn hỗ trợ cuộc sống

Tư vấn tổng hợp về điều kiện lao động

タイトルとURLをコピーしました