Khi bạn muốn làm bài kiểm tra PCR

Bạn có thể xét nghiệm PCR tại những cơ quan. Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt đối với địa điểm tư vấn và địa điểm hẹn trước tuỳ vào lý do xét nghiệm PCR. 

Dành cho những người có nhu cầu muốn xét nghiệm PCR, chúng tôi xin giới thiệu địa chỉ liên lạc của cổng tư vấn, những cách giúp bạn hẹn đặt cơ sở y tế và trung tâm xét nghiệm PCR.

Dưới đây là những việc bạn cần làm khi có nhu càu xét nghiệm PCR tuỳ theo lý do cá nhân. Xin vui lòng chọn một trong 4 trường hợp tương ứng với hoàn cảnh của bạn.

1.Khi bạn có triệu chứng như sốt

2.Khi bạn nhận thông báo về khả năng đã tiếp xúc với người dương tính với COVID-19 từ ứng dụng xác nhận tiếp xúc “COCOA”

3.Khi bạn muốn làm xét nghiệm trước khi đi nước ngoài hoặc sau khi sau khi nhập cảnh/tái nhập cảnh vào Nhật Bản

4.Khi bạn muốn làm xét nghiệm PCR vì những lý do cá nhân khác.

1.Khi bạn có triệu chứng như sốt

Nếu bạn nghĩ mình có khả năng đã mắc COVID-19 vì xuất hiện những triệu chứng như sốt, hãy gọi điện trao đổi với bác sĩ riêng,cơ quan y tế tại khư vực bạn đang sống, hoặc một trong các cổng tư vấn như trung tâm tư vấn phát sốt.

Theo nội dung tư vấn qua điện thoại, bạn có thể được hướng dẫn đi đến cơ sở y tế và thực hiện xét nghiệm PCR.

Bài viết “Cổng thông tin liên lạc tại Tokyo, Saitama, Kanagawa, và Chiba khi bạn cảm thấy không khỏe”  giới thiệu địa chỉ liên lạc của cổng tư vấn thông tin ở các cơ quan hành chính ở khu vực thủ đô.

2.Khi bạn nhận thông báo về khả năng đã tiếp xúc với người dương tính với COVID-19 từ ứng dụng xác nhận tiếp xúc COCOA

Bạn sẽ nhận được thông báo về khả năng đã tiếp xúc với người dương tính với COVID-19 nếu bạn sử dụng ứng dụng xác nhận tiếp xúc “COCOA”.

Sau khi nhận được thông báo, hãy điền các triệu chứng của bạn theo hướng dẫn trên ứng dụng và liên lạc tới địa chỉ tư vấn được hiển thị trên màn hình.

Các triệu chứng và lịch sử tiếp xúc với người nhiễm bệnh sẽ được xác nhận. Theo đó, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế.

3.Khi bạn muốn làm xét nghiệm PCR trước khi đi nước ngoài hay sau khi nhập cảnh/tái nhập cảnh vào Nhật Bản

TeCOT (Trung tâm thử nghiệm COVID-19 dành cho khách du lịch nước ngoài)

TeCOT(Trung tâm thử nghiệm COVID-19 dành cho khách du lịch nước ngoài) đã được thiệt lập cho những người muốn làm xét nghiệm PCR trước khi đi nước ngoài hay sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Hệ thống này được quản lý bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợ và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, cung cấp dịch vụ trực tuyến để tìm kiếm và yêu cầu hẹn trước tại những cơ sở y tế mà bạn có thể xét nghiệm PCR .

Bạn có thể sử dụng hệ thống này 24/24 giờ, hàng ngày.

Những ai có thể sử dụng hệ thống này?

Cập nhật ngày 20/2 : Bất cứ ai có dự định đi nước ngoài đều có thể sử dụng. 

※Xét nghiệm PCR khi nhập cảnh vào Nhật Bản chỉ giới hạn đối với những người đi công tác ngắn hạn.

Làm thế nào để sử dụng ?

Cập nhật ngày 20/2: Thủ tục khác nhau tuỳ theo khách hàng xuất ngoại với mục đích công tác và mục đích du lịch. Xin vui lòng chọn một trong những thủ tục phù hợp với bạn ở dưới đây. 

Những người nước ngoài có tư cách cư trú làm việc ở Nhật cũng được coi là người đi công tác.

Sinh viên quốc tế được coi là khách du lịch.

 1. Lấy gBizID

A. Người đi công tác (Cập nhật ngày 20/2)

Cập nhật ngày 20/2: Bạn cần sử dụng gBizID khi đăng nhập TeCOT.

Nếu không có gBizID, bạn cần lấy trước khi đăng nhập lần đầu.

gBizID có 3 loại. Bạn có thể sử dụng TeCOT bất cứ ID nào.

Chúng tôi giới thiệu cách giúp bạn lấy “gBizID エントリー” mà bạn dễ nhận được.

1.Truy cập Trang mạng của gBizID  (Tiếng Nhật)

2. Nhấp vào “gBizID エントリーを作成” (Tạo mục nhập) (nút màu xám)

3. Điền vào địa chỉ email và nhấp vào “登録” (Đăng kí)

4. Xác nhận địa chỉ email được hiển thị. Nhấn nút “OK” để 

5. Bạn sẽ nhận được email từ gBizID.Truy cập URL trong email và nhập thông tin của bạn.

“基本情報”(Thông tin cơ bản ): Đối với tập đoàn, điền số điện thoại và nhấn nút “法人情報入力”(Điền thông tin của tập đoàn). Đối với công ty tư nhân, điền tên công ty và địa chỉ. Trong cả hai trường hợp, cần phải điền tên của người đại diện.

“アカウント利用者情報”(Thông tin về chủ tài khoản): Nhập thông tin về người quản lý tài khoàn.

Đọc điều khoản dịch vụ và nhấn nút “規約に同意する”(Đồng ý với điều khoản).

Cuối cùng, đặt mật khẩu và nhấp vào“登録”(Đăng kí).(Đây là mật khẩu sẽ được sử dụng khi đăng nhập TeCOT.)

6. Xác nhận mọi thông tin đã điền và nhấn nút “OK”.

Cập nhật ngày 20/2 : 

B. Khách du lịch

Khách du lịch cần lấy ID của TeCOT.

※Mỗi khách du lịch cần phải có TeCOT ID của mình. Trong trường hợp du lịch với nhiều người, mỗi người cần có tài khoản riêng.

1.Truy cậpTrang mạng cho khách du lịch (tiếng Nhật)

2. Nhấp vào “TeCOTをお持ちでない方はこちら” (Cho những người chưa có TeCOT ID)   

   (bên dưới nút màu đỏ).

3. Điền địa chỉ email và nhấp vào“送信” (Gửi).

4. Bạn sẽ nhận được email từ TeCOT. Truy cập URL trong email và xác nhận điều   

   khoản dịch vụ. Sau đó nhấp vào“同意して利用を開始する”(Đồng ý và bắt đầu sử dụng).

5. Điền mục cần thiết (Tên,địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh nhật ) vào mẫu đăng ký.    

6. Quá trình đăng ký sẽ hoàn tất sau khi bạn nhận được email “【TeCOT】一般渡航

 者向けアカウント登録完了のお知らせ” (Qúa trình đăng ký của tài khoản cho khách du lịch

đã hoàn tất).

 1. Đăng nhập

Cập nhật ngày 20/2: 

A. Những người đi công tác

1. Cập nhật ngày 20/2: Truy cập trang mạng của TeCOT cho những người đi công

tác (tiếng Nhật)

2.Cập nhật ngày 20/2: Nhấp vào “TeCOTを利用する” (sử dụng TeCOT) (nút màu đỏ)

3.Điền vào ID tài khoản (Địịa chỉ email mà bạn đã đăng ký) và mật khẩu, nhấp vào

“ログイン”(đăng nhập).

4.Xác nhận điều khoản dịch vụ và nhấp vào “同意して利用を開始する” (Đồng ý và bất

đầu sử dụng).

Cập nhật ngày 20/2: 

B. Khách du lịch

1.Truy cập trang mạng của TeCOT cho khách du lịch (Tiếng Nhật)

2.Nhấp vào “TeCOTを利用する” (Dử dụng TeCOT) (nút màu đỏ)

3.Điền vào địa chỉ email mà bạn đã đăng ký và mật khẩu, nhấp vào “ログイン”(Đăng

nhập).

4.Bạn nhận được email “【TeCOT】ワンタイムパスワードのお知らせ”(Mật khẩu một

lần). Xin vui lòng điền vào mật khẩu một lần đó. Thời gian hết hạn là 10 phút.

3) Đăng ký đặt mới

Cập nhật ngày 20/2: Từ đây, quá trình đăng ký giống với người đi công tác và khách du lịch.

1.Cách tìm kiếm sẽ khác nhau đối với trước khi đi nước ngoài và sau khi về nước.  

   Nhấp vào “新規予約登録”(đăng ký đặt mới) để chọn “出国”(xuất phát) hay”帰国”(về nước).

    Trước khi đi nước ngoài

    Xin vui lòng chọn quốc gia bạn đến và mục đích chuyến đi của bạn. Khi bạn điền

     kì hạn du lịch, hãy điền ngày khởi hành và đến nơi theo giờ Nhật Bản. Sau đó, 

    nhấp vào “次へ進む” (Chuyển sang trang tiếp theo).

    Sau khi về nước

    Bạn không cần điền vào gì cả nên nhấp vào “次へ進む” (chuyển sang trang tiếp theo).

theo).

  Cập nhật ngày 20/2: ※Chỉ những người đi công tác ngắn hạn mới có thể làm xét

nghiệm PCR khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

2.Xác nhận phương pháp xét nghiệm đối với quốc gia bạn đến.Ý nghĩa của các ký hiệu là như sau.

  ◯: Đáp ứng được điều kiện xét nghiệm

  △: Phương pháp xét nghiệm đáp ứng các điều kiện xét nghiệm chưa được công bố và

cần xác nhận bất cứ lúc nào.

  ー: Không đáp ứng được điều kiện xét nghiệm

※Thông tin này có thể không phải là thông tin mới nhất. Để biết chi tiết về điều kiện xét nghiệm và giấy chứng nhận, xin vui lòng xác nhận tại trang chủ của Bộ ngoại giao (tiếng Nhật), trang chủ của chính phủ hay cơ quan đại diện nước ngoài tại Nhật Bản về quốc gia bạn đến.

3.Tìm kiếm cơ sở y tế

 • Bạn có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm với “検査手法”(phương pháp kiểm tra) “都道府県”(các quận) “市区町村”(thành phố tự trị) “アクセス可能な駅”(ga gần bệnh viện). 
 • Bạn cũng có thể xác định ngày và giờ nếu bạn chọn “日時指定予約”(xác định ngày và giờ)
 • Khi chọn “電話予約”(hẹn trước qua điện thoại) và tìm kiếm, cơ sở y tế mà bạn có thể đặt qua điện thoại sẽ được hiển thị.   
 • Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị theo thứ tự giảm dần của tổng số tiền phí bao gồm phí xét nghiệm và phí cấp giấy chứng nhận.
 • Khi chọn “病院の詳細を見る” (Xem thông tin chi tiết của bệnh viện), bạn có thể xác nhận ngôn ngữ, chính sách huỷ và những điều cần lưu ý trước khi hẹn trước.

Xin vui lòng không đặt hẹn xét nghiệm quá gần với thời điểm xét nghiệm. Nếu bệnh viện đông người, xét nghiệm có thể bắt đầu sớm hoặc muộn hơn dự kiến. Bên cạnh đó, nếu kết quả xét nghiệm của bạn bị bảo lưu/chưa thể xác định, phân định có thể bị trì hoãn do phải xét nghiệm lại.

4. Hẹn trước (thông qua trang web)

 • Nếu nhấp vào ▼, bạn có thể xác nhận ngày và giờ có sẵn. Xin vui lòng chọ ngày và giờ bạn muốn làm kiểm tra. 
 • Xác nhận chính sách hủy và ghi chú được hiển thị. 
 • Điền vào thông tin về người ứng dụng, người đi nước ngoài, vé máy bay. Sau đó, nhấp vào “次へ進む” (chuyển sang trang tiếp theo).
 • Xác nhận mục cần thiết và nhấp vào “申し込み”(ứng dụng).

5. Hẹn trước (thông qua điện thoại)

      Khi chọn “電話予約”(đặt qua điện thoại) và tìm kiếm trong quá trình 3, cơ sở y tế   

      mà bạn có thể đặt qua điện thoại sẽ được hiển thị. 

      Xin vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đến cơ sở y tế.

4) Xác nhận thông tin buổi hẹn

 • Bạn có thể xác nhận thông tin buổi hẹn nếu nhấp vào “登録済予約一覧”(danh sách của buổi hẹn bạn đã đăng ký).
 • Khi sự buổi hẹn được xác định, “予約確定”(Xác định hẹn trước) sẽ được hiển thị tại thanh trạng thái.
 • Bên cạnh đó, bạn có thể xác nhận thông tin chi tiết khi nhấp vào ▼ ở ngoài cùng bên trái.

   ※Nếu “予約確定”(Xác định hẹn trước) không được hiển thị tại thanh trạng thái vài ngày sau đó, xin vui lòng liên lạc tới cơ sở y tế.

5) Khi bạn muốn hủy

Nhấp vào “キャンセル”(hủy) trong màn hình xác nhận hẹn trước của quà trính 4).

※Khi bạn quyết định hủy, hãy làm thủ tục sớm.

   ※Các chính sách hủy khác nhau với cơ sở y tế. Xin vui lòng xác nhận.

Hỏi thăm

“TeCOT trung tâm tư vấn quay số điều hướng cho khách du lịch nước ngoài”

Số điện thoại : 0570-039656 (điện thoại IP 03-6830-8027)

Thời gian làm việc : 9:00-17:00 (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ )

Trung tâm xét nghiệm PCR tại sân bay quốc tế Narita

Từ ngày 2/11, trung tâm xét nghiệm PCR đã được thiết lập tại sân bay quốc tế Narita.

Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận trong ít nhất 2 giờ kể từ khi đăng ký. Bạn có thể đặt từ TeCOT hay cập nhật ngày 20/2 : trang web của trung tâm xét nghiệm(tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh). Bạn có thể sử dụng trung tâm xét nghiệm nếu bạn chưa đặt. (Bạn cần gửi phí phụ thêm. Những người có hẹn trước sẽ được ưu tiên)

※Nếu bạn đang trong thời gian cách ly 2 tuần sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, bạn không thể sử dụng trung tâm xét nghiệm này.

※Cho dù kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính với COVID-19, bạn cũng sẽ không được hoàn lại tiền.

Địa điểm

Tòa nhà trung tâm Terminal 1, tầng 3

Tòa nhà Terminal 2, tầng 1

Thời gian làm việc

Cập nhật ngày 20/2 : 

Tòa nhà Terminal 1 Tòa nhà Terminal 2 
Đăng ký9:00〜17:0024/24 giờ
Phát hành giấy chứng nhận9:00〜21:0024/24 giờ

※ Nếu bạn không đặt trước, bạn cần trả phí phụ thêm.

※Tòa nhà Terminal 2 hỗ trợ 24/24 giờ.Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm bài kiểm tra  

    PCR và nhận được giấy chứng nhận ngoài thời gian làm việc, bạn cần trả phí 

    phụ thêm.

Phí cho kiểm tra PCR và phát hình giấy chứng nhận (bao gồm thuế)

Có hẹn trướcKhông có hẹn trước
Trong thời gian làm việc
(9:00 ~17:00)
32,500JPY46,500JPY
Ngoài giờ làm việc(17:00 ~9:00)46,500JPY46,500JPY

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng tại trung tâm xét nghiệm này.

Hỏi thăm

0476-34-6805 (9:00~21:00)   

0476-34-6119 (21:00~9:00) (Phòng khám bệnh tại sân bay quốc tế Narita)

4.Khi bạn muốn làm xét nghiệm PCR vì những lý do cá nhân khác.

Bạn có thể làm xét nghiệm PCR tại những công ty tư nhân cho dù không có triệu chứng như sốt. 

Khi bạn muốn làm xét nghiệm cá nhân, xin vui lòng tìm tổ chức làm kiểm tra. 

Cập nhật ngày 20/2 : Nếu kết qủa kiểm tra là dương tính với COVID-19, hãy gọi trao đổi với cơ sở y tế. Xin vui lòng gọi trao đổi với cơ sở y tế trước khi đi đến cơ sở y tế.

Cập nhật ngày 20/2 : Cẩn thận với lừa đảo!

Cho đến nay, đã phát hiện ra nhiều chiêu trò lừa đảo nguỵ trang là người của văn phòng chính phủ hay trung tâm y tế. Nếu những người đó nói rằng “Bạn có thể làm xét nghiệm PCR miễn phí”, xin đừng cho họ biết về thông tin cá nhân hay trả lời bưu thiếp hoặc email.

タイトルとURLをコピーしました